จับตา: รายงานสอบผลกระทบสิทธิชุมชนฯ 'มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี' ของ ก.คมนาคม

ทีมข่าว TCIJ : 19 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3515 ครั้ง


อ่านรายงานผลตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง (เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในทรัพย์สิน กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) ของกระทรวงคมนาคม

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง (เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในทรัพย์สิน กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป

คลิกอ่าน > รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง (เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในทรัพย์สิน กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คลิกอ่าน > รายงานผลตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง (เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในทรัพย์สิน กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) ของกระทรวงคมนาคม

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: