ส่องบรรษัท: เทียบโครงการ ‘เออร์ลี่รีไทร์’ 2 ค่ายรถ ‘โตโยต้า-มิตซูบิชิ’

กองบรรณาธิการ TCIJ: 19 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3416 ครั้ง

ข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ ระบุว่าเมื่อต้นเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายมิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้อนุมัติโครงการ 'เกษียณอายุก่อนกำหนด' หรือ 'เออร์ลี่รีไทร์' เพื่อให้พนักงานบางส่วนที่มีความจำเป็นส่วนตัวและอยากเกษียณอายุก่อนระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งและติดประกาศให้พนักงานทราบอย่างเป็นทางการ และเปิดให้พนักงานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันประกาศไปจนถึงสิ้นเดือน ต.ค. 2561

สำหรับเงื่อนไขของโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนี้ แบ่งคุณสมบัติพนักงานเป็น 3 ระดับ ระดับแรก เกรด 1-เกรด 5 (พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงหัวหน้างาน) ที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 54 เดือน ระดับที่สอง เกรด 6-9 (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการไปจนถึงผู้อำนวยการ) ที่มีอายุระหว่าง 50-54 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 54 เดือนเช่นกัน ส่วนระดับที่สาม เกรด 1-9 (พนักงานระดับปฏิบัติการ-หัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ) ที่มีอายุ 55 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 27 เดือน อายุ 56 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 18 เดือน และอายุ 57 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน 9 เดือน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 ส.ค.-30 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมาบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีประกาศภายใน เรื่องโครงการสมัครใจลาออก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเปลี่ยนสายอาชีพ โดยมีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้ 1.เป็นพนักงานประจำ 2.อายุพนักงานตั้งแต่ 45 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 54 ปี 3.อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 4.พนักงานที่จะครบเกษียณอายุงานในปี 2561 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

โดยได้รับเงินชดเชย คือ อายุงาน 10-14 ปี อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 16.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 17 เดือน, อายุงานระหว่าง 15-19 ปี อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 17.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 18 เดือน, อายุงานระหว่าง 20-24 ปี อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 19.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 20 เดือน, อายุงาน 25 ปีขึ้นไป อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 23.5 เดือน และอายุ 51-54 ปี รับเงินชดเชย 24 เดือน

จากการสืบค้นใน เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 15/10/2561) พบว่าบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ส่งงบการเงินประจำปี 2561 แล้ว โดยในปี 2561 มีรายได้รวม 369,909,821,276 บาท มีกำไรสุทธิ 16,328,006,582 บาท ส่วนงบการเงินเมื่อปี 2560 มีรายได้รวม 377,257,241,525 บาท กำไรสุทธิ 20,916,507,072 บาท ด้านบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2560 มีรายได้รวม 197,452,301,811 บาท มีกำไรสุทธิ 13,857,665,947 บาท

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: