คนไทยรู้ยัง: คนไทยเสียค่าเน็ตโทรศัพท์เฉลี่ย 0.16 บาทต่อเมกะไบต์

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1254 ครั้ง

ปัจจุบันอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลโดยเฉลี่ยมีมูลค่าราว 0.16 บาทต่อเมกะไบต์ ลดลงราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าบริการเฉลี่ยในปี 2559 ที่มาภาพประกอบ: Maxpixel (CC0)

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าภาพรวมตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สาย  ของไทยในปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปีก่อน (2560) โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคาสำหรับการใช้บริการสื่อสารข้อมูล (Data) ต่อเมกะไบต์ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน อัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลโดยเฉลี่ยมีมูลค่าราว 0.16 บาทต่อเมกะไบต์ ลดลงราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าบริการเฉลี่ยในปี 2559 ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสื่อสารข้อมูลซึ่งเป็นรายได้หลักในการหนุนการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเติบโตที่ชะลอตัวลง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเสียง (Voice) ก็ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่ผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลน์และเฟซบุ๊กในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทดแทนการโทรหรือการใช้บริการด้วยเสียง ซึ่งเป็นเทรนด์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุค 3G ในปี 2556 จนถึงยุค 4G ในปี 2559

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารต้นทุนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ที่ประมูลได้ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา รวมถึงต้นทุนด้านการลงทุนขยายโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน อีกทั้ง ผู้ประกอบการยังต้องพิจารณาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ในช่วงคลื่นความถี่ใหม่ ซึ่งน่าจะมีการประมูลไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เพื่อให้ได้แบนด์วิธมากขึ้นสำหรับรองรับการใช้งานโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่น่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในระยะข้างหน้า

จากการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายท่ามกลางความท้าทายด้านการบริหารต้นทุนของกลุ่มผู้ประกอบการตามที่กล่าวมาข้างต้น น่าจะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการยังคงทำการตลาดกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องในปี 2561 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น่าจะมุ่งเน้นทำการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มศักยภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานรายเดือนที่นิยมใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงในปริมาณมาก โดยมีการนำเสนอแพ็กเกจรายเดือนในระดับราคาที่สูงขึ้นและให้ใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสุดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการน่าจะยังคงมุ่งเน้นทำการตลาดสำหรับจูงใจให้กลุ่มผู้ใช้งานแบบเติมเงินหันมาใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยมีการออกแพ็กเกจรายเดือนด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นในระดับราคาที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้บริการแบบเติมเงินได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าและหันมาใช้บริการแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับแพ็กเกจสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่วนลดเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ โดยอาจนำเสนอแพ็จเกจการใช้งานรายเดือนในระดับราคาเริ่มต้นที่สูงขึ้นและให้ใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปริมาณมาก หรือมีการนำเสนอแพ็กเกจในระดับราคาเริ่มต้นที่ไม่สูงมากนัก แต่ให้ลูกค้าผูกพันสัญญาแบบรายเดือนนานขึ้นจาก 6 – 12 เดือน มาเป็น 18 เดือน หรือมากสุดที่ 36 เดือน เป็นต้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: