ให้ อปท. รวบรวมมือถือเก่า รับคะแนนพิเศษ LPA และคะแนนโบนัส

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1005 ครั้ง

ให้ อปท. รวบรวมมือถือเก่า รับคะแนนพิเศษ LPA และคะแนนโบนัส

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ อปท. ขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ 'มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา' เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีการรณรงค์ให้ช่วยกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และได้มาตรฐานสากล ผ่านการขอรับบริจาคจาก อปท. ทั่วประเทศ รวม 7,285 แห่ง และนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล หากรวบรวมมือถือเก่า 1,000 เครื่อง รับรางวัลเหรียญทองผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านสิ่งแวดล้อม, รับโล่รางวัลพิเศษ 'องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งชาติ' พร้อมได้รับคะแนนพิเศษการประเมิน LPA และโบนัสของ อปท. ที่มาภาพประกอบ: Adrian Black (CC BY-NC 2.0)

เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น รายงานเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีการรณรงค์ให้ช่วยกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และได้มาตรฐานสากล ผ่านการขอรับบริจาคจาก อปท. ทั่วประเทศ รวม 7,285 แห่ง และนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล

ทั้งนี้ เกณฑ์รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ ศพด. เฟส 2" โดยเกณฑ์การได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ มีดังนี้

ที่ 1 เกณฑ์มือถือเก่า 1,000 เครื่อง รับรางวัลเหรียญทองผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านสิ่งแวดล้อม , รับโล่รางวัลพิเศษ "องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งชาติ" พร้อมได้รับคะแนนพิเศษการประเมิน LPA และโบนัสของ อปท.

ที่ 2 เกณฑ์มือถือเก่า 500 เครื่อง รับรางวัลเหรียญเงินผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านสิ่งแวดล้อม , รับโล่รางวัล "องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งชาติ" พร้อมได้รับคะแนนพิเศษการประเมิน LPA และโบนัสของ อปท.

ที่ 3 เกณฑ์มือถือเก่า 200 เครื่อง รับโล่รางวัล "องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น"

ที่ 4 เกณฑ์มือถือเก่า 50 เครื่อง รับประกาศนียบัตร

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ