จับตา: วัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงสุด 10 อันดับแรก

ทีมข่าว TCIJ : 18 ก.พ. 2561


กรมวิชาการเกษตรได้สรุปข้อมูลวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงสุด 10 อันดับแรก ในปี 2559  โดยพิจารณาปริมาณสารสำคัญ ไว้ดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ