พัฒนาที่ดินน่านจับมือ CP หนุนโครงการ 'โครงการสร้างป่าสร้างรายได้' หวังลดพื้นที่ภูเขาหัวโล้น

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 มิ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2296 ครั้ง

พัฒนาที่ดินน่านจับมือ CP หนุนโครงการ 'โครงการสร้างป่าสร้างรายได้' หวังลดพื้นที่ภูเขาหัวโล้น

พัฒนาที่ดินจังหวัดน่านร่วมกับบริษัทเครือโภคภัณฑ์ดึงเกษตรกรบ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เข้าโครงการ 'สร้างป่าสร้างรายได้' ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ป่าควบไม้เศรษฐกิจ 'ถั่วมะแฮะ-กาแฟอาราบิก้า' ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูป่าไม้ ขณะที่ชาวบ้านยังได้อาศัยทำกินอยู่ร่วมกับป่าได้โดยมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยไม่ทำลายป่าไม้

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 ว่าที่บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน พัฒนาที่ดินจังหวัดน่านร่วมกับบริษัทเครือโภคภัณฑ์ หรือซีพี (CP) ดึงเกษตรกรบ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน จำนวน 67 ราย เข้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ป่าควบไม้เศรษฐกิจ เช่น ถั่วมะแฮะ กาแฟอาราบิก้า ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูป่าไม้ ขณะที่ชาวบ้านยังได้อาศัยทำกินอยู่ร่วมกับป่าได้โดยมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยไม่ทำลายป่าไม้

นายดนัย พรอำนวยลาภ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน เปิดเผยว่าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ถูกทำลาย โดยดำเนินการไปพร้อมกันทั้งด้านการสร้างจิตสำนึกด้วยกระบวนการให้ประชาชนร่วมกันฟื้นฟูป่าที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน ซึ่งที่บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เป็นอีกพื้นที่ประสบปัญหาภูเขาหัวโล้น เนื่องจากการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว และไร่หมุนเวียนอย่าง ขิง และข้าวโพด โดยหลายฝ่ายร่วมกันผนึกกำลังเข้ามาช่วยระดมความคิด ไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และภาคเอกชนอย่างเครือโภคภัณฑ์ เดินหน้าให้ความรู้เรื่องการปลูกไม้ป่าคู่ไม้เศรษฐกิจ และการปรับปรุงดิน หรือกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยลดต้นทุน เพื่อสร้างป่าสร้างรายได้ขึ้นมา โดยทางพัฒนาที่ดินจังหวัดน่านส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วมะแฮะ ซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสด และรับซื้อคืนเข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด คู่ไปกับการปลูกต้นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเป็นไม้ผลที่ทางเครือโภคภัณฑ์เข้าร่วมสนับสนุนทำให้เกษตรกรไม่เสียโอกาสในการเพาะปลูกพืชหลัก ระหว่างรอเก็บเกี่ยวกาแฟยังมีรายได้จากการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วมะแฮะขายคืน ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแล้ว สิ่งที่ได้โดยตรงคือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ของตนเอง

ส่วนทางนายหยาด ธรรมลังกา อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ 2 บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เล่าว่าแบ่งพื้นทีปลูกข้าวโพด 15 ไร่ จากทั้งหมด 70 ไร่เข้าร่วมโครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ ลักษณะปลูกกาแฟคั่นกับถั่วมะแฮะ ได้ขายเมล็ดพันธุ์ถั่วมะแฮะคืนให้พัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน เป็นรอบที่ 3 แล้ว ระหว่างรอกาแฟโตทำให้เกษตรกรไม่เสียรายได้จากการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด ที่สำคัญช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้กว่าครึ่งโดยขณะนี้มีเพื่อนเกษตรกรอีกจำนวนมากสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งตนเองนั้นก็เตรียมลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดอีก 10 ไร่ เพื่อนำเข้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: