คนไทยรู้ยัง: เมื่อไฟฟ้า 'แสงอาทิตย์-ลม' เข้าระบบ ค่าไฟจะสูงขึ้น

ทีมข่าว TCIJ : 16 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 4112 ครั้ง

ข้อมูลอีกด้านที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้มากนัก เมื่อมีพลังงานทางเลือกอย่าง 'พลังงานแสงอาทิตย์' และ 'พลังงานลม' เข้าระบบมากขึ้น คนไทยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพราะค่า Ft สูงขึ้น อย่างล่าสุด กกพ. ระบุสิ้นปี 2561 ไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งจากพลังงานลมและโครงการโซลาร์ฟาร์มราชการเฟส 2 ทยอยเข้าระบบอีกเกือบ 1,000 เมกะวัตต์ จะกระทบค่าไฟฟ้า Ft งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2561 เพิ่มเป็น 25.48 สตางค์ต่อหน่วย จากเดือน พ.ค.-ส.ค.2561 ที่อยู่ระดับ 23.70 สตางค์ต่อหน่วย ที่มาภาพประกอบ: modernize.com

ต้นเดือน มี.ค. 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปี 2561 นี้ จะมีพลังงานทดแทนเข้าระบบเกือบ 1,000 เมกะวัตต์ ทั้งจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับกลุ่มราชการและสหกรณ์การเกษตร เฟส 2 จำนวน 154 เมกะวัตต์ ที่กำหนดให้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายใน 30 ธ.ค. 2561 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบมาแล้ว 100 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออีก 54 เมกะวัตต์ คาดว่าจะทยอยเข้าปลายปี 2561 นี้

นอกจากนี้ ยังมีไฟฟ้าจากพลังงานลมหลายโครงการเข้าระบบอีก 900 เมกะวัตต์ ปลายปี 2561 นี้เช่นกัน เนื่องจากที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังงานลม ติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) แต่ได้จัดการปัญหาเสร็จเมื่อปี 2560 จึงจะทยอยผลิตไฟฟ้าเข้าระบบปี 2561 นี้

ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ จึงเป็นต้นทุนที่ต้องนำไปเฉลี่ยรวมอยู่ในการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft)  ซึ่งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเข้าระบบเกือบ 1,000 เมกะวัตต์ดังกล่าว จะทำให้ต้นทุนค่า Ft ในเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2561 ขยับขึ้นเป็น 25.48 สตางค์ต่อหน่วย จากเดือน พ.ค.-ส.ค.2561 ที่อยู่ระดับ 23.70 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 1.78 สตางค์ต่อหน่วย

และคาดว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้า (ปี 2562-2563) ภาพรวมของไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จ่ายไฟเข้าระบบทั้งหมด ทั้งโครงการเก่าและใหม่ คือจากกลุ่มที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้ว จำนวน 1,562 เมกะวัตต์ และที่มีหนังสือตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 717 เมกะวัตต์ รวมกับกลุ่มที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (COD) อีก 7,542 เมกะวัตต์ เท่ากับจะมีไฟฟ้า รวมทั้งหมด 9,821 เมกะวัตต์  หรือคิดเป็น 58.5% ของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ที่กำหนดเป้าหมายให้มีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2579 ที่ 16,778 เมกะวัตต์ ซึ่ง กกพ.จะเร่งสรุปว่าหากไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้าระบบถึง 9,821 เมกะวัตต์จะมีผลกระทบต่อค่า Ft รวมอีกเท่าไรต่อไป

ที่มาข้อมูล: Energy News Center

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: