ชาวไร่อ้อยเตรียมเสนอ ปตท. ตั้งโรงงานผลิตเอทานอล

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2047 ครั้ง

ชาวไร่อ้อยเตรียมเสนอ ปตท. ตั้งโรงงานผลิตเอทานอล

ชาวไร่อ้อยเตรียมถกปัญหาราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำ กระทบราคาอ้อยฤดูการผลิตปีนี้ พร้อมเสนออ้อยเป็นพืชพลังงาน โดยให้ ปตท.ตั้งโรงงานเอทานอลและรับซื้ออ้อยไปเป็นวัตถุดิบ ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ว่านายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษาชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่าขณะนี้ชาวไร่อ้อยมีความเป็นห่วงสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำ ล่าสุดราคาอยู่ในระดับประมาณ 11-12 เซนต์ต่อปอนด์ การส่งออกน้ำตาลของประเทศไทยทำได้ช้าและส่งออกได้ปริมาณที่น้อย ขณะที่ราคาตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง และผลจากการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพของชาวไร่อ้อย เนื่องจากขณะนี้ใกล้ที่โรงงานน้ำตาลจะเริ่มเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2561/2562 ซึ่งชาวไร่อ้อยมีความกังวลและไม่แน่ใจว่าปริมาณอ้อยปีนี้ที่จะออกมามีมากถึง 131 ล้านตัน ชาวไร่อ้อยจะได้รับราคาอ้อยขั้นต้นตันละกี่บาท จะถึงตันละ 700 บาทหรือไม่ แต่เชื่อว่าน่าจะต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งสถานการณ์ราคาอ้อยตกต่ำจะส่งผลให้ปี 2562-2563 ผลผลิตลดลง เพราะเดือนตุลาคมปีนี้เกษตรกรบางส่วนเลือกที่จะไม่ปลูกอ้อย ทำให้อีก 1-2 ปี ปริมาณผลผลิตอ้อยลดลงในที่สุด ขณะที่ชาวไร่อ้อยบางส่วนจะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ราคาดีกว่าแทน เช่น มันสำปะหลัง และในที่สุดมันสําปะหลังจะมีผลผลิตมากขึ้นจนทำให้ราคาตกต่ำลง ภาวะราคาตกต่ำหนุนเวียนเป็นวัฏจักรที่แก้ไขยาก

ดังนั้นในระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. นี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมครั้งสำคัญที่พัทยา เพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ เมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอผลการประชุมต่อภาครัฐต่อไป

นายธีรชัย กล่าวว่า ในการประชุม 4 องค์กรชาวไร่อ้อย จะเสนอแนวคิดลดการพึ่งพิงส่งออกน้ำตาล โดยขอให้ภาครัฐกำหนดให้อ้อยเป็นพืชพลังงาน และขอให้ภาครัฐมีนโยบายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของประเทศ ปัจจุบันนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศปีละประมาณ 600,000 ล้านบาท แบ่งเงินจำนวนหนึ่งอาจ 200,000 ล้านบาท มาตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและรับซื้อผลผลิตอ้อยจากเกษตรกร มาผลิตเอทานอล แนวทางนี้จะช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับราคาขายอ้อยที่สมเหตุสมผล ช่วยลดผลผลิต อ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ขณะเดียวกันยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้อีก

และอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้ คือ ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตเครื่องดื่มให้มีการนำน้ำตาลไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและอาหารรูปแบบต่าง ๆ ส่งออกขายต่างประเทศมากขึ้น

ส่วนผลกระทบจากการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการของภาครัฐหลังจากประเทศบราซิลขู่ว่าจะฟ้องร้องประเทศไทยต่อองค์การค้าโลก (WTO) ว่าอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศ ซึ่งเรื่องลอยตัวราคาน้ำตาลนี้เริ่มต้นปีนี้เป็นปีแรก กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเก็บเงินจากโรงงานที่ขายน้ำตาลไปต่างประเทศประมาณเดือนละ 800-1,200 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำมาใช้รักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยแบ่งสัดส่วนชาวไร่ร้อยละ 70 โรงงานร้อยละ 30 ซึ่งฤดูการผลิตปี 2560/2561 ชาวไร่อ้อยได้รับเงินเพิ่มค่าอ้อยรวม 4,300 ล้านบาทหรือตันละ 32.20 บาท โรงงานน้ำตาลได้ประมาณ 13 บาทต่อตันอ้อย ขณะที่ผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำตาลโลกตกต่ำจะต้องหาหนทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรให้โรงงานและชาวไร่อ้อยอยู่ได้ ซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวไร่อ้อยจะหยิบยกขึ้นมาหารือด้วยเช่นกัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: