กนอ.ทุ่มงบ 1,280 ล้าน เตรียมความพร้อมนิคมฯ สะเดา รองรับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1205 ครั้ง

กนอ.ทุ่มงบ 1,280 ล้าน เตรียมความพร้อมนิคมฯ สะเดา รองรับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระบุได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา ไว้ทั้งสิ้น 927 ไร่ แบ่งเป็น เขตประกอบการทั่วไป 289 ไร่ เขตประกอบการโลจิสติกส์ 119 ไร่ เขตประกอบการเสรี 81 ไร่ เขตพาณิชย์ 48 ไร่ พื้นที่สีเขียว 102 ไร่ และพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286 ไร่ ภายใต้งบประมาณการลงทุนรวม 1,280 ล้านบาท ที่มาภาพประกอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมาว่านายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กนอ.มีนโยบายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน (SEZ) และได้กำหนดให้พื้นที่ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในแผนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสะเดา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั้น ขณะนี้การจัดตั้งโครงการเริ่มมีความคืบหน้าทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนการรองรับ กิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งความสนใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าในช่วงปลายปี 2561 จะเริ่มมีการก่อสร้างและวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพร้อมเปิดดำเนินการให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการได้ปลายปี 2562 เป็นต้นไป

สำหรับการพัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ล่าสุด กนอ.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไว้ทั้งสิ้น 927 ไร่ แบ่งเป็น เขตประกอบการทั่วไป 289 ไร่ เขตประกอบการโลจิสติกส์ 119 ไร่ เขตประกอบการเสรี 81 ไร่ เขตพาณิชย์ 48 ไร่ พื้นที่สีเขียว 102 ไร่ และพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286 ไร่ ภายใต้งบประมาณการลงทุนรวม 1,280 ล้านบาท โดยขณะนี้มีนักลงทุนแสดงความสนใจในการเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาแล้วจำนวน 7 ราย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลายังมีความคืบหน้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ ที่จะพัฒนาควบคู่กันไป ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทกำลังเร่งก่อสร้างถนนสาย สงขลา 1027-ปาดังเบซาร์ เพื่อช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 ปาดังเบซาร์และด่านสะเดา และ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างการออกแบบ คือ ทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย และรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่

ด้านศุลกากรและระบบการผ่านแดนอยู่ระหว่างก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562 การปรับปรุงด่านปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง การเพิ่ม 3 ด่านศุลกากร ได้แก่ ด่านอาหารและยา ด่านสินค้าเกษตร และด่านตรวจสัตว์ ซึ่งหากโครงสร้างพื้นฐานสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่รัฐบาลกำหนด จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนได้พิจารณาตัดสินใจลงทุนในพื้นที่อุตสาหกรรมสะเดา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า กนอ.ได้วางเป้าหมายให้นิคมอุตสาหกรรมสะเดา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เพื่อการรองรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมั่นใจว่า ความได้เปรียบจากจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นทั้งศูนย์กลางทางการค้าและการท่องเที่ยว การมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการผลิตทางอุตสาหกรรม ตลอดจนพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT–GT) และการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นที่ภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER) จะเป็นปัจจัยที่ดีที่จะช่วยสร้างโอกาสในการดึงดูดการค้าและการลงทุน พร้อมทั้งพัฒนาไปสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจระดับสากลร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: