แจ้ง อปท.ไม่ควรแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่ เป็นกรรมการจัดซื้อ

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 4492 ครั้ง

แจ้ง อปท.ไม่ควรแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่ เป็นกรรมการจัดซื้อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ที่มาภาพ: ชุมชนคนท้องถิ่น

เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น รายงานเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในช่วงของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยขอความร่วมมือไม่แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และไม่แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กองหรือหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ