จับตา: วันเด็ก 2561 พ่อแม่จ่ายเพื่อลูกเฉลี่ย 926-2,348 บาท

ทีมข่าว TCIJ : 14 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1208 ครั้ง


ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินค่าใช้จ่ายวันเด็ก 2561 โดยส่วนใหญ่พ่อแม่จะใช้จ่ายเพื่อไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ เฉลี่ยแล้วประมาณ 926 บาท รองลงมาพาไปทานข้าวนอกบ้าน ประมาณ 1,025 บาท และพาไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบใกล้ ๆ และไปแบบไปเช้าเย็น ประมาณ 2,348 บาท ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2561 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ในช่วงวันเด็กปีนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 2,845 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 แต่พบว่าพฤติกรรมของเยาวชนวันเด็กปีนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.93 ไม่มีกิจกรรม และไม่ได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันเด็กปีนี้ เนื่องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองติดงาน นอกจากนี้ บางรายบอกว่าโตแล้วและงานวันเด็กคนเยอะ ติดเรียนพิเศษ และบางรายเห็นว่าสถานที่จัดงานวันเด็กอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางไปได้ และบางรายมีเงินไม่เพียงพอ และอีกร้อยละ 43.07 มีกิจกรรม และไปร่วมงานวันเด็ก โดยส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปเที่ยว หรือทำกิจกรรมตามสถานที่จัดงาน รองลงมา คือ พาไปซื้อของขวัญตามห้างสรรพสินค้า

เช่นเดียวกับพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ในปีนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 ตอบว่าไม่มีกิจกรรมและไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในช่วงวันเด็ก เนื่องจากติดงานและสถานที่จัดงานอยู่ไกล บางรายมีเงินไม่เพียงพอ ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองอีกร้อยละ 40.4 มีกิจกรรมและพาลูกไปร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก โดยส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพื่อไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่จัดงาน ใช้จำนวนเงินเฉลี่ยประมาณ 926 บาท รองลงมาพาไปทานข้าวนอกบ้าน ใช้เงินประมาณ 1,025 บาท และพาไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบใกล้ ๆ และไปแบบไปเช้าเย็น ใช้เงินประมาณ 2,348 บาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายแบบอย่างระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการออมของเด็กปีนี้พบว่าเด็กส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 มีเงินออมเหลือเก็บ โดยเหลือเงินเก็บเฉลี่ยแต่ละวันประมาณ 25 บาท จากเงินที่ได้รับเงินจากผู้ปกครองประมาณวันละ 93 บาท ขณะเดียวกันเด็กอีกกว่าร้อยละ 8.6 มีการทำงานเพื่อหารายได้ด้วย ส่วนการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อตอบรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 พบว่าเด็กส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และร้อยละ 70.24 มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่จะใช้เล่นเฟซบุ๊ก หาข้อมูลการเรียน และเล่นเกมส์ ซึ่งใช้เวลาการเล่นอินเทอร์เน็ตประมาณวันละ 3-5 ชั่วโมง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: