โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กรอนานกว่า 1 ปี ลุ้นเรื่องขอเปลี่ยนระบบเป็น FiTเข้า กพช.

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 983 ครั้ง

โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กรอนานกว่า 1 ปี ลุ้นเรื่องขอเปลี่ยนระบบเป็น FiTเข้า กพช.

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวลรอนานกว่า1ปี ให้กระทรวงพลังงาน ชงเรื่องขอเปลี่ยนใช้ 'ระบบผลิตไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง' (FiT) เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 19 ธ.ค. 2561 นี้ระบุหากล่าช้ากว่านี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องทยอยปิดกิจการ หลังนโยบายไม่เป็นธรรมจนไม่สามารถแข่งขันซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตไฟฟ้ากับผู้ประกอบการรายเล็กมาก (VSPP) ได้ ที่มาภาพประกอบ: eretmari (CC0)

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ว่านายนที สิทธิประศาสน์ ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล เปิดเผยว่าผู้ประกอบการ SPP ชีวมวลกว่า 30 ราย ยังคงรอให้กระทรวงพลังงานนำเรื่อง ผู้ประกอบการ SPP ชีวมวล ขอใช้ 'ระบบการให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง' (FiT) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในรอบวันที่ 19 ธ.ค. 2561 นี้ โดยหากยังล่าช้าออกไปจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SPP ชีวมวลกว่า 10 ราย ต้องประสบปัญหาทางการเงินจนอาจต้องทยอยปิดกิจการลงไป

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานใช้เวลานานกว่า 1 ปีในการเตรียมแก้ปัญหานโยบายความเหลื่อมล้ำทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SPP กับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล จนปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการ SPP ชีวมวลกว่า 10 ราย ต้องยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางธนาคารแล้ว

สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางนโยบายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SPP ชีวมวล เป็นแบบสัญญาเสถียร (Firm) ที่ต้องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง แต่ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ประมาณ 2.80 บาทต่อหน่วย ขณะที่กลุ่ม VSPP ชีวมวล เป็นสัญญาไม่เสถียร (Non-Firm) หรือขายเมื่อผลิตได้ โดยได้รับอัตราซื้อไฟฟ้า 3.66 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้กลุ่ม SPP ไม่สามารถแข่งขันซื้อเชื้อเพลิงกับกลุ่ม VSPP ได้เพราะต้นทุนสูงกว่า และจำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บค่าปรับตามสัญญา

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 หรือกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ SPP ชีวมวลมาใช้ระบบ FiT ได้แบบมีเงื่อนไข แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กพช. ก่อน แต่ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานยังไม่เคยนำเข้าไปเสนอให้ กพช. พิจารณา ทำให้ SPP ยังไม่สามารถปรับมาใช้ระบบ FiT และยังคงต้องใช้สัญญาที่ซื้อขายไฟฟ้าตามการอ้างอิงราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่อไป จึงเกิดความไม่เป็นธรรมในธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว

ทั้งนี้ยืนยันว่าการเปลี่ยนให้ SPP ชีวมวลใช้ระบบ FiT จะไม่กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าประชาชน เนื่องจาก SPP ชีวมวลรวมกำลังผลิตเพียง 350 เมกะวัตต์เท่านั้น เมื่อปรับเป็นระบบ FiT จะได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่เกิน 20 ปี โดยต้องหักจำนวนปีที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบไปก่อนหน้านี้ด้วย และรวมปริมาณเงินรับซื้อไฟฟ้าจะไม่เกินไปกว่าสัญญาเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของประชาชน

นายนที กล่าวว่าหากกระทรวงพลังงานไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของ กพช.ในครั้งนี้ ทางผู้ประกอบการจะต้องสอบถามถึงเหตุผลที่แท้จริง เนื่องจากกระทรวงพลังงานใช้เวลานานกว่า 1 ปีในการดำเนินการแล้ว และหากใช้เวลานานกว่าผู้ประกอบการ SPP จะไม่สามารถอยู่รอดในการทำธุรกิจได้อีก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: