จับตา: ประมาณการผู้ใช้แรงงานไทยที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

ทีมข่าว TCIJ : 13 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 940 ครั้ง


คาดประมาณกลุ่มแรงงานไทยใช้ยาเสพติด ‘เครื่องดื่มแอลกอฮอล์’ มากที่สุด 1,806,872 คน อันดับที่ 2 คือ สูบบุหรี่ 1,781,326 คน อันดับที่ 3 คือใช้ยาคลายเครียด 403,680 คน ที่มาภาพประกอบ: TheDigitalArtist (CC0)

ข้อมูลจาก รายงานการศึกษาโครงการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มแรงงาน โดยเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิทยาการเสพติด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ที่เผยแพร่เมื่อปี 2560 ได้คาดประมาณกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทยที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ไว้ดังนี้

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ