ส.อ.ท.เรียกร้องประกาศราคากลางรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 988 ครั้ง

ส.อ.ท.เรียกร้องประกาศราคากลางรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ส.อ.ท.เรียกร้องภาครัฐประกาศราคากลางรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เป็นภาระแก่ประชาชน พร้อมจับตาหน่วยปฎิบัติจะมีระเบียบมารองรับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ที่มาภาพประกอบ: Industry Tap

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมาว่านายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าจากการเข้าพบนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 เกี่ยวกับการทบทวนนโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้รับทราบว่านโยบายกระทรวงพลังงานยังยืนยันสนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นอันดับแรก แต่จะเปลี่ยนการสนับสนุนเป็นการรับซื้อไฟฟ้าเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ราคาขายต่ำกว่า หรือเท่ากับ Grid Parity และต้องเป็นประเภท Firm โดยจะรับซื้อไม่จำกัดเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟฟ้าแก่ประชาชน แต่จะไม่รวมถึงโรงไฟฟ้าจากขยะ อย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐยังไม่ได้มีการระบุระดับราคากลางค่าไฟฟฟ้าต่อหน่วยที่เป็นราคากลางที่จะเปิดประมูลออกมา ดังนั้น ทางผู้ประกอบการต้องการให้มีการประกาศราคากลางไฟฟ้าต่อหน่วยที่จะรับซื้อสำหรับโครงการใหม่ ว่า จะรับซื้อหน่วยละเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อจะได้เข้าไปแข่งขันในการประมูลขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐต่อไป ส่วนราคาที่ปรากฏในข่าวก่อนหน้านี้ 2.44 บาทต่อหน่วย เป็นราคาเฉลี่ยจากการประมูล SPP Hybrid ครั้งล่าสุด

ส่วนกรณีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำข้อตกลงรับซื้อไฟฟ้าแล้ว ทางกระทรวงพลังงานระบุว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญา แต่จะไม่รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มตามรูปแบบเดิม ในส่วนของโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงพลังงานจะเข้าไปตรวจสอบปัญหาเป็นราย ๆ หากพบปัญหาจะหามาตรการช่วยเหลือ กระทรวงพลังงานจะสนับสนุน Floating solar ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตไฟฟ้า โดยยินดีทำงานร่วมกับสมาชิก ส.อ.ท.ที่มีเทคโนโลยีด้านนี้

ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานยังระบุว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ แต่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ยังติดปัญหาเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่ง ส.อ.ท.สามารถช่วยเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมได้ กระทรวงพลังงานยังขอให้ ส.อ.ท.ช่วยสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ (ใช้พลังงานสร้างอุตสาหกรรมใหม่) เช่น Energy storage , แบตเตอรี่ Li-ion หรือ Inverter ที่จะเป็นพื้นฐานการผลิตรถไฟฟ้า การส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในประเทศ การใช้ Local Content (ชิ้นส่วน/อุปกรณ์/เครื่องจักร) ที่ผลิตในไทย รวมทั้งสนับสนุนโครงการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) หากมีประเด็นที่ต้องการให้กระทรวงพลังงานสนับสนุนสามารถรวบรวมนำเสนอได้ และขอให้ ส.อ.ท.ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการขนส่ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด

ทั้งนี้ ประธาน ส.อ.ท.เน้นย้ำขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยที่กระทรวงพลังงานจะรักษาต้นทุนไฟฟ้าไม่ให้กระทบต่อประชาชนและการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนี้ ทาง ส.อ.ท.อยากให้ทางกระทรวงพลังงานดูแลการรับซื้อหรือพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนทุกครั้ง จะต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยให้ผู้พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมภายใต้กติกาที่เท่าเทียมกัน ที่สำคัญทาง ส.อ.ท.เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางที่จะรับซื้อพลังงานทดแทนจะต้องไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากราคาไฟฟ้าที่ขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีตั้งแต่ 2.5- 5 บาทต่อหน่วย การกำหนดราคาที่จะไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส

นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กล่าวว่า กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท.จะติดตามต่อไปว่าฝ่ายปฏิบัติการจะนำนโยบายที่รับซื้อพลังงานหมุนเวียนไม่จำกัด โดยไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีระเบียบมารองรับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ โดยไม่อยากให้นโยบายดี ๆ ไม่ถูกนำมาปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น โครงการโซล่าร์เสรี ที่มีการประกาศมานานกว่า 1 ปี แต่จนบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่นำมาสู่การปฎิบัติ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: