จับตา: ภาพรวมสายส่งไฟฟ้าของประเทศไทย

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2175 ครั้ง


ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ระบุว่าภาพรวมสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคของ กฟผ. และระบบส่งไฟฟ้าของภาคใต้-ภาคเหนือ-อีสาน-ภาคกลางตอนบน-เขตนครหลวง-ภาคตะวันตก-ภาคตะวันออก มีดังนี้

 

 

ที่มาข้อมูล: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน (เข้าถึงข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2561)
ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: egattelecom.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: