จับตา: การห้ามการลงโทษเด็กทางร่างกายและจิตใจทุกรูปแบบ

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 ธ.ค. 2561


ข้อมูลจาก 'การห้ามการลงโทษเด็กทางร่างกายและจิตใจทุกรูปแบบ: คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย' โดยความริเริ่มระดับโลกในการยุติการลงโทษเด็กทุกรูปแบบและองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศสวีเดน (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children & Save the Children Sweden) ระบุว่าเมื่อเรานึกถึงการห้ามการลงโทษเด็กทางร่างกายและจิตใจ ก็มักจะทำให้มีคำถามมากมายเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายห้ามการลงโทษ และผลของการออกกฎหมายที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครอบครัวของเด็ก เอกสารนี้มุ่งที่จะตอบคำถามที่พบบ่อยครั้ง และให้ความกระจ่างต่อการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุผลของการห้ามการลงโทษและผลกระทบที่จะเกิดกับครอบครัว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ