ก่อสร้าง 'คลังน้ำมันนครลำปาง' ก้าวหน้าแล้ว 60%

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1103 ครั้ง

ก่อสร้าง 'คลังน้ำมันนครลำปาง' ก้าวหน้าแล้ว 60%

เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อสร้าง 'คลังน้ำมันนครลำปาง' หลังโครงการได้เริ่มดำเนินงานมาแล้วนานเกือบ 2 ปี พบปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 บริษัทผู้รับผิดชอบงานยืนยันการก่อสร้างได้มาตรฐานไม่กระทบกับชุมชน คาดจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาภายในปี 2562 ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2561 ว่านายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง “คลังน้ำมันนครลำปาง” ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ หมู่ที่ 8 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมเข้าพบปะผู้ดูแลงานเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้รับผิดชอบงานโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานพร้อมขอรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้างานโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน ทั้งข้อมูลระยะเวลาการดำเนินงาน ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน โดยมีนายทวีกร วิศวชัยกุล ผู้จัดการโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง เป็นผู้ให้รายละเอียดในข้อมูลประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับนำผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมบริเวณสถานที่งานการก่อสร้าง

โดยในการนำเสนอข้อมูล ผู้จัดการโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประชารัฐที่ทาง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และกระทรวงพลังงาน ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการที่จะดำเนินการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อต่อไปยังพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการระบบน้ำมัน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะทำการขยายท่อขนส่งน้ำมันต่อจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังคลังน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือทั้ง พิจิตร และลำปาง ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 7,500 ล้านบาท โดยมีบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของคลังน้ำมันที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดลำปาง ขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วยกันหลายส่วน ทั้งในส่วนของตึกอาคารควบคุม และโซนตัวถังกักเก็บน้ำมัน รวมถึงลานโหลดน้ำมันที่จะเป็นจุดจ่ายน้ำมันให้กระจายไปยังสถานีบริการต่าง ๆ ปัจจุบันการดำเนินงานได้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานการก่อสร้างนี้ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทผู้รับผิดชอบงานได้มีการออกแบบระบบคลังน้ำมันให้มีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างร่องน้ำไว้ล้อมรอบบริเวณถังกักเก็บน้ำมัน เพื่อเป็นเขื่อนสำหรับรองรับน้ำมันในกรณีที่เกิดการรั่วไหล พร้อมทั้งในทุก ๆ จุดทั่วบริเวณก็ได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติไว้ เป็นทั้งระบบน้ำและโฟม เพื่อป้องกันกรณีการเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในบริเวณคลังน้ำมัน

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดวางระบบบำบัดน้ำเสียที่จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนที่จะมีการปล่อยทิ้งออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหมู่บ้านในบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมถึงป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้สำหรับคลังน้ำมันนครลำปาง ถือได้ว่าเป็นคลังน้ำมันขนาดใหญ่มีบริเวณสถานที่ตั้งกว้างกว่า 111 ไร่ สามารถสำรองจัดเก็บน้ำมันได้หลายชนิด รวมทั้งสิ้น 70 ล้านลิตร โดยคาดการณ์ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลาภายในปี 2562 ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยกระจายน้ำมันไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้ทั่วทั้งเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตอนล่างบางส่วน รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง พร้อมทั้งจะเอื้อประโยชน์ช่วยให้คนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมีงานทำ ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมีน้ำมันใช้ไม่ขาดแคลนในยามฉุกเฉิน และยังให้ผลตอบแทนด้านสังคมสูงช่วยลดอุบัติเหตุจากการขนส่งน้ำมันทางรถยนต์ รวมไปถึงประชาชนในภาคเหนือมีโอกาสที่จะได้ใช้น้ำมันในราคาใกล้เคียงกับคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากต้นทุนการขนส่งลดลง

 ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: