คนไทยรู้ยัง: แรงงานฝีมืออาเซียนในไทย ชาติไหนมากที่สุด?

ทีมข่าว TCIJ : 11 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2891 ครั้ง

พบแรงงานฝีมือจาก 'ฟิลิปปินส์' เป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือทำงานอยู่ในไทยมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ ในอาเซียน โดยแรงงานด้าวกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือเข้ามาประกอบอาชีพ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน 2. ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ 3.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ 4.สถาปนิก วิศวกร และ 5.ช่างเทคนิคด้านต่าง ๆ ที่มาภาพประกอบ: teachforthephilippines.org

ข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ระบุว่าคนต่างด้าวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ณ เดือน ธ.ค. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,876,409 คน โดยสัญชาติของคนต่างด้าวกลุ่มทักษะฝีมือที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ฟิลิปปินส์ จำนวน 15,196 ตำแหน่ง 2.มาเลเซีย จำนวน 3,002 ตำแหน่ง 3.เมียนมา จำนวน 2,037 ตำแหน่ง 4.สิงคโปร์ จำนวน 2,031 ตำแหน่ง 5.อินโดนีเซีย จำนวน 1,339 ตำแหน่ง

โดยคนต่างด้าวกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือเข้ามาประกอบอาชีพที่มีจำนวนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน จำนวน 8,996 ตำแหน่ง 2. ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ จำนวน 5,857 ตำแหน่ง 3.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ จำนวน 1,539 ตำแหน่ง 4.สถาปนิก วิศวกร จำนวน 407 ตำแหน่ง 5.ช่างเทคนิคด้านต่าง ๆ จำนวน 382 ตำแหน่ง

ส่วนประเภทกิจการที่มีการจ้างคนต่างด้าวกลุ่มที่ใช้ทักษะจำนวนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.การศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย จำนวน 9,466 ตำแหน่ง 2.โรงแรม และภัตตาคาร จำนวน 2,484 ตำแหน่ง 3.บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ จำนวน 1,160 ตำแหน่ง 4.การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า จำนวน 442 ตำแหน่ง 5.การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 186 ตำแหน่ง.

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: