กฟผ.เล็งเสนอรัฐใช้ ม.44 เร่งสร้างสายส่งไฟฟ้า

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 1073 ครั้ง

กฟผ.เล็งเสนอรัฐใช้ ม.44 เร่งสร้างสายส่งไฟฟ้า

กฟผ. เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 เร่งโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า หลังล่าช้ากว่าแผน และยืนยัน พร้อมลงทุนก่อสร้างสายส่งของกัลฟ์มูลค่า 7,250 ล้านบาท ที่มาภาพประกอบ: Energy News Center

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 ว่านายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระบุว่าว่าโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขณะนี้หลายโครงการล่าช้ากว่าแผน โดยเฉพาะการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง จากเดิมวางแผนจะก่อสร้างเสร็จปี 2562 ขณะนี้มีแนวโน้มจะก่อสร้างเสร็จปี 2564 สาเหตุที่ล่าช้า คือ กระบวนการทางกฎหมายที่ กฟผ.ไม่สามารถเริ่มตามแผนได้ หากโครงการยังไม่ได้รับอนุมัติ ประกอบกับเมืองขยายตัว โครงการมักจะได้รับการต่อต้านต้องใช้เวลานาน

ดังนั้น หากจะเร่งโครงการรองรับความมั่นคง ทั้งโครงการเร่งสร้างสายส่งทดแทนการชะลอ 3 ปีสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน "เทพา-กระบี่" รวมทั้งการรองรับโครงการอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทาง กฟผ.ได้เสนอให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 ในการสนับสนุนโครงการสายส่ง ซึ่งคงขึ้นกับนายกรัฐมนตรีจะเห็นชอบหรือไม่

นายกรศิษฏ์ กล่าวว่า กฟผ.พร้อมที่จะลงทุนก่อสร้างสายส่งรองรับโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกของเครือกัลฟ์ มีมูลค่ารวม 7,250 ล้านบาทตามแผนที่วางไว้ โดยยังคงรอการอนุมัติโครงการจาก ครม. ก่อนหน้านี้ กฟผ.คาดว่าจะเริ่มออก

หลักเกณฑ์เงื่อนไข (TOR) เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสายส่งได้ช่วงต้นปี 2561 เพื่อรองรับโรงไฟฟ้ากัลฟ์ในยูนิตแรก 2,500 เมกะวัตต์ ที่จะทยอยเข้าสู่ระบบปี 2563 จากนั้นจะดำเนินการสายส่งระยะที่ 2 เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าในยูนิตสอง 2,500 เมกะวัตต์ต่อไป เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเสร็จสิ้นตามแผนปี 2568

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: