องค์กรจับตาบรรษัทชี้ 'Apple Watch ซีรีส์ 4' ยังคงล้มเหลวที่จะคุ้มครองแรงงานฝึกงาน

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 10 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1299 ครั้ง

องค์กรจับตาบรรษัทชี้ 'Apple Watch ซีรีส์ 4' ยังคงล้มเหลวที่จะคุ้มครองแรงงานฝึกงาน

กลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนต่อต้านพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบรรษัท หรือ SACOM ตีพิมพ์รายงานฉบับใหม่เรื่อง 'Apple Watch ซีรีส์ 4 ยังคงล้มเหลวที่จะคุ้มครองแรงงานนักศึกษาวัยรุ่น' พบโรงงานผลิตชิ้นส่วนให้ Apple ในจีน อนุญาตการจ้างงานนักศึกษาในโรงงาน ซึ่งสภาพการทำงานของนักศึกษาฝึกงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานโครงการฝึกงานของนักศึกษาของรัฐบาลจีน

กลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนต่อต้านพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบรรษัท หรือ SACOM ได้ตีพิมพ์รายงานฉบับใหม่เรื่อง 'Apple Watch ซีรีส์ 4 ยังคงล้มเหลวที่จะคุ้มครองแรงงานนักศึกษาวัยรุ่น' เมื่อช่วงฤดูร้อน ปี 2018 SACOM ได้จัดทำรายงานสืบสวนเชิงลึก หลังจากที่ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ Apple Watchซีรีส์ 3 เมื่อปี 2017 รายงานฉบับนี้ Apple อนุญาตการจ้างงานนักศึกษาประกอบนาฬิกาในเมือง Chongqing ซึ่งสภาพการทำงานของนักศึกษาฝึกงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมื่อปี 2017 กลุ่ม SACOM ได้ตีพิมพ์รายงาน Apple Watch ซีรีส์ 3 โดยรายงานถึงการกดขี่แรงงานนักศึกษามากขึ้น ผู้ผลิต Apple Watch วางแผนที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงาน Quanta เมือง Chongqing ซึ่งผลิตคอมพิวเตอร์อยู่ก่อนแล้ว หลังจากได้ตีพิมพ์รายงานดังกล่าว บริษัท Apple และ Quanta ต่างออกมาปฏิเสธถึงความสัมพันธ์ในการผลิตร่วมกัน ดังนั้น SACOM จึงทำรายงานเชิงลึกอีกเมื่อฤดูร้อนปี 2018

รายงาน 'Apple Watch ซีรีส์ 4 ยังคงล้มเหลวที่จะคุ้มครองแรงงานนักศึกษาวัยรุ่น' ได้เปิดเผยว่า บริษัท Apple กำลังผลิตนาฬิกาในโรงงาน Quanta Chongqing เมื่อฤดูร้อนปี 2018 ซึ่งใช้กำลังแรงงานจากนักศึกษาอายุระหว่าง 16-19 ปี เป็นจำนวนมาก และรายงานเปิดเผยสภาพการทำงานของนักศึกษาฝึกงานในโรงงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขด้านการบริหารโครงการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะ ที่ออกโดยรัฐบาลจีนและไม่คุ้มครองนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้รับจ้างผลิตของ Apple

รายงานฉบับปี 2017 พบว่ามีการละเมิดนักศึกษาจริง และข้อค้นพบหลักๆ ที่ได้จากศึกษาเพิ่มเติมในปี 2018 มีดังนี้

1. การฝึกงานไม่ตรงกับสาขาวิชา นักศึกษาทำงานไม่เกี่ยวข้องสาขาวิชาที่เรียน แต่ถูกส่งไปทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในไลน์การผลิตเช่นเดียวกับคนงาน สาขาวิชาที่เรียน ได้แก่ ธุรกิจการค้าออนไลน์ การทำผมและแต่งหน้า การศึกษาขั้นต้น การบริหารงานโรงแรม
2. การขาดองค์ประกอบด้านการศึกษา นักศึกษาเล่าว่าโปรแกรมฝึกงานไม่มีอะไรให้เรียนรู้ ไม่มีเอกสารในการเรียนที่จำเป็นตามกฎหมายที่ควรจัดให้นักศึกษา
3. แรงงานบังคับ นักศึกษาให้ข้อมูลว่า พวกเขาจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษา หากไม่เข้ารับการฝึกงานที่วิทยาลัยบังคับไว้ อีกทั้งวิทยาลัยกดดันพ่อแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาให้ทำงานด้วย
4. การจัดระบบกะที่ผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่พบทั่วไปที่นักศึกษาฝึกงานจะต้องทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวันและทำงานกะกลางคืน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงาน
5. การรับพนักงานที่ผิดกฎหมาย นักศึกษาชั้นปีหนึ่งก็ยังถูกส่งไปทำงานที่โรงงาน ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมาย


ที่มาแปลและเรียบเรียงจาก
https://goodelectronics.org/apple-watch-series-4-still-failed-to-protect-teenage-student-workers

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: