กฟผ.แจงนำน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าไม่กระทบค่าไฟ เพราะใช้งบฯ ก.พาณิชย์ ช่วย

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 905 ครั้ง

กฟผ.แจงนำน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าไม่กระทบค่าไฟ เพราะใช้งบฯ ก.พาณิชย์ ช่วย

กฟผ.แจงข้อมูลนำน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยไม่กระทบค่าไฟฟ้าที่จัดเก็บกับประชาชน แต่ใช้งบประมาณจากส่วนของกระทรวงพาณิชย์ และส่วนของ กฟผ.มาช่วยรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 1,354 ล้านบาท ที่มาภาพประกอบ: Energy News Center

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงถึงความคืบหน้าการวางแผนและเตรียมการนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 160,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ว่านายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้บริหาร กฟผ. จะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความมั่นใจว่าการซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือถึงเกษตรกรชาวสวนปาล์มโดยตรงตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยกรมการค้าภายในมีส่วนร่วมดำเนินการในการจัดซื้อ ณ จุดส่งมอบท่าเรือ โรงสกัด ลานเท ไปถึงเกษตรกร

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวทาง กฟผ. จะใช้เงินในการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 2,880 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงสูงกว่าค่าไฟฟ้า 1,354 ล้านบาท แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน ส่วนต่างดังกล่าวจะได้รับการชดเชยต้นทุนจากกระทรวงพาณิชย์ 525 ล้านบาท และอีก 829 ล้านบาท จะทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณให้เป็นรายจ่ายเพื่อสังคม (PSA) ของ กฟผ. ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการนำไปคิดรวมกับค่ าFt ของค่าไฟฟ้า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าไม่เป็นภาระต่อประชาชน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: