สื่อแฉขบวนการสร้าง 'นักเรียนผี' เส้นทางเลื่อนขั้น 'ผอ.โรงเรียน'

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1176 ครั้ง

สื่อแฉขบวนการสร้าง 'นักเรียนผี' เส้นทางเลื่อนขั้น 'ผอ.โรงเรียน'

สื่อ 'กรุงเทพธุรกิจ' แฉการสร้างจำนวน 'นักเรียนผี' หรือจำนวนนักเรียนที่มีชื่อซ้ำซ้อน แล้วนำมาเบิกงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน รับ 2 เด้งทั้งงบอุดหนุน-ผู้บริหารศึกษาโรงเรียนใหญ่มีสิทธิ์เลือกโรงเรียนในฤดูโยกย้ายก่อน ก.ศึกษาธิการพบความเสียหายงบประมาณภาพรวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท

กรุงเทพธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 ว่า 'นักเรียนผี' หรือจำนวนนักเรียนที่มีชื่อซ้ำซ้อน แล้วนำมาเบิกงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปี 2561 ที่กลุ่มครูในจังหวัดชัยภูมิ ร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียน นำรายชื่อนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณ จนมีการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ พบความเสียหายงบประมาณภาพรวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท ขณที่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกมายอมรับว่า มี 18 หน่วยงานที่รับผิดชอยการศึกษาอนุบาล 1 - ม.6 โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561 มีจำนวนนักเรียนรวมทุกสังกัดทั่วประเทศ 12,696,907 คน ผลการตรวจสอบพบว่า มีรหัส 13 หลัก ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซ้ำซ้อนกัน 118,659 รหัส

ล่าสุดเมื่อ 7 พ.ย.2561 แหล่งข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลกับทีมข่าวพร้อมยืนยันว่านักเรียนผีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง มีการทุจริตจริงโดยผู้บริหารโรงเรียน ไปจนถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รู้เห็นร่วมกันนำรายชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนในเขตเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จนเกิดการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ระดับอนุบาล จะได้รับคนละ 1,700 บาท ประถมศึกษาคนละ 1,900 บาท มัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 3,500 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลายคนละ 3,800 บาท

แหล่งข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเหตุที่ทำเช่นนี้เพราะจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น หมายถึงโรงเรียนจะได้ปรับขนาดใหญ่ขึ้นตามจำนวนนักเรียน และคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือผู้อำนวยการโรงเรียนจะได้สิทธิ์เลือกโรงเรียนก่อน หากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จะได้รับสิทธิ์เลือกไปประจำโรงเรียนแห่งใหม่ก่อน ตามเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนดไว้ มี 4 ระดับคือ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 1 499 คน, โรงเรียนขนาดกลาง 500 1,499 คน, โรงเรียนขนาดใหญ่ 1,500 1,999 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไป

นอกจากนั้น จำนวนนักเรียนที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์แล้ว ยังมีขบวนการวิ่งเต้นจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และอนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพื่อซื้อผลคะแนนประเมินโรงเรียน เรทราคาการซื้อคะแนน เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็ก ไปเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จ่าย 5 แสน 1 ล้านบาท โรงเรียนขนาดกลาง ไปเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 ล้าน 2 แสนบาท จากโรงเรียนขนาดใหญ่ ไปเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2 ล้าน 5 แสน 3 ล้านบาท

แหล่งข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้ ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมาได้รวบรวมรายชื่อผู้บริหารศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ไปยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบเมื่อเดือน ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ