ก.พลังงาน ตัดงบประชาสัมพันธ์ปี 2562 เหลือ 151 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีกว่า 400 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1510 ครั้ง

ก.พลังงาน ตัดงบประชาสัมพันธ์ปี 2562 เหลือ 151 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีกว่า 400 ล้านบาท

เผยงบประชาสัมพันธ์กระทรวงพลังงานประจำปี 2562 ได้ถูกปรับลดลงเหลือ 151 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีงบประชาสัมพันธ์รวมกว่า 400 ล้านบาท โดยงบ 151 ล้านบาท แบ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 63 ล้านบาท และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 88 ล้านบาท

Energy news Center รายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 ว่าทีมงานโฆษกกระทรวงพลังงานได้มีการประชุม เตรียมแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 ตามที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ได้วางแนวทางไว้ให้ซึ่งจะมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสังคมออนไลน์เป็นเวทีที่มีการถกเถียงข้อมูลและสะท้อนความเห็นกันแพร่หลาย รอบด้าน

อย่างไรก็ตามงบประชาสัมพันธ์กระทรวงพลังงานประจำปี 2562 ได้ถูกปรับลดลงเหลือ 151 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีงบประชาสัมพันธ์รวมกว่า 400 ล้านบาท โดยงบ 151 ล้านบาท แบ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 63 ล้านบาท และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 88 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่าน

ดังนั้นการวางแผนประชาสัมพันธ์ในกรอบวงเงินดังกล่าว จึงจะต้องเน้นการสื่อสารกับสังคมในประเด็นหลักด้านนโยบายพลังงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ได้แก่ การสื่อสารแผนพัฒนาพัฒนาพลังงานระยะยาว (PDP) ฉบับใหม่ ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชน หรือ โซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน, การสื่อสารด้านราคาน้ำมัน และการสื่อสารด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสัมปทานที่หมดอายุ แหล่งเอราวัณ และบงกช เป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามโครงการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพลังงานตามงบประมาณปี 2561 ที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือน ก.พ. 2562 นี้ ซึ่งมีทั้งสิ้น 21 โครงการ วงเงินกว่า 400 ล้านบาท โดยจะเร่งรัดให้โครงการต่างๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ