ลดค่าเช่าที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย-มุกดาหาร

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1352 ครั้ง

ลดค่าเช่าที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย-มุกดาหาร

รัฐบาลลดค่าเช่าที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย-มุกดาหาร 1,800-2,100 บาทต่อไร่ พร้อมคัดเลือกเอกชน 2 รายเข้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจกาญจนบุรีและตาก หวังฟื้นเศรษฐกิจชายแดน ที่มาภาพประกอบ: มูลนิธิชีวิตไท (Local Act)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ว่านายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบคัดเลือกภาคเอกชนเข้ามาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและตาก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และเห็นชอบให้ ศอ.บต. จัดหาที่ดินมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ จากนั้นนำมาเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาบริหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จตามกำหนดปี 2562-2563 ทั้งไฟฟ้า ประปา ถนน สาธารณูปโภคในเขตอุตสาหกรรม จากปัจจุบันมีบริษัทเอกชนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 52 โครงการ มูลค่า 9,059 ล้านบาท สูงสุด คือ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามด้วย จ.สงขลา จ.สระแก้ว และยังสั่งให้เขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดน 10 เขต ปรับรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับศักยภาพภูมิภาคของแต่ละพื้นที่ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมตามท้องถิ่น เพื่อรองรับแรงงานใกล้บ้านเข้าไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกเอกชนเข้ามาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เสนอมา 2 ราย แต่ผู้ชนะการคัดเลือก คือ บริษัท พร้อมเพรียงชัยก่อสร้าง จำกัด วงเงินลงทุน 439 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างทั้งเขตอุตสหากรรม ที่พักอาศัย ศูนย์โลจิสติกส์ โรงแรม พื้นที่พาณิชย์ และอาคารโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในเขตทั้งด้านเกษตร ด้านยานยนต์ สมุนไพร ห้องเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย และโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ถนน ภายในเขตอุตสาหกรรม ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เสนอเข้ามา 1 ราย แต่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกกำหนดเงินลงทุน 629 ล้านบาท โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเรียกมาทำสัญญาตามขั้นตอน และเร่งพัฒนาให้ได้ตามแผนรองรับบริษัทเอกชนเข้าไปอยู่ในเขตอุตสหากรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบลดค่าเช่าที่ราชพัสดุ หลังจากกรมธนารักษ์เปลี่ยนรูปแบบการประเมินที่ดินรายบล็อกเป็นรายแปลง สะท้อนต้นทุนที่ดินตามความเป็นจริงมากขึ้น ทำให้ค่าเช่าเชิงพาณิชย์จากเดิม 2,400 บาทต่อไร่ต่อปี ลดเหลือราคา 2,100 บาทต่อไร่ต่อปี สำหรับ จ.มุกดาหาร ส่วน จ.หนองคายค่าเช่าลดเหลือ 1,800 บาทต่อไร่ต่อปี ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนดไว้กระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาค ขณะที่ภาคเอกชนยังเสนอในที่ประชุมให้เร่งรัดพัฒนาถนน ไฟฟ้า ประปา รองรับการเดินทางไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอัตราภาษีที่จูงใจ สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม จึงจะทำให้เอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้น

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตามไปดู ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน’ พบการลงทุนไม่บูมอย่างที่ตั้งเป้าไว้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: