เร่งฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยให้แล้วเสร็จต้นปี 2562

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2050 ครั้ง

เร่งฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยให้แล้วเสร็จต้นปี 2562

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ต่อเนื่องและก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยให้แล้วเสร็จต้นปี 2562 เพื่อเตรียมรองรับตะกอนที่จะเริ่มขุดลอกภายหลังหลุมฝังกลบแล้วเสร็จ ที่มาภาพ: โพสต์ทูเดย์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2561 ว่านางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ว่าหลังจากลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 30 ส.ค. 2560 วงเงินจ้างกว่า 454 ล้านบาท และว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน ด้วยการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ 6 กิจกรรมหลัก คือ การสำรวจพื้นที่การวางแผนการดำเนินงาน และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน // การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 3) การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ // การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม // การก่อสร้างฝายดักตะกอน และ การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการปนเปื้อนในพื้นที่ โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนงานของโครงการในภาพรวม ด้วยการสำรวจสภาพทั่วไป จัดทำรังวัดและหมุดอ้างอิงระดับของพื้นที่ดำเนินโครงการ ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดทำหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย รวบรวมข้อมูลและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คพ.จะเร่งก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อเตรียมรองรับตะกอนที่จะเริ่มขุดลอกภายหลังหลุมฝังกลบแล้วเสร็จ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า คพ.ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ชาวบ้าน และนักวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านและรับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินโครงการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ประจำทุกเดือน ภาพรวมคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงเดือนมีนาคมพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและสัตว์น้ำ เช่น ปู และหอย ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค สำหรับเนื้อปลา พืช และผักยังสามารถบริโภคได้ตามปกติ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: