เตือนคนไทยเข้าออกด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียต้องประทับตราให้ถูกต้อง

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ก.พ. 2561

เตือนคนไทยเข้าออกด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียต้องประทับตราให้ถูกต้อง

ตม.นราธิวาสเตือนคนไทยกรณีใช้หนังสือผ่านแดน เข้าออกด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียต้องประทับตราการเข้าออกอย่างถูกต้องหวั่นประสบปัญหาในอนาคต ที่มาภาพประกอบ: Crossed Flag Pins

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมาว่าพ.ต.ท.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยและประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดน3อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยใช้หนังสือผ่านแดนว่า กรณีการเดินทางเข้าออกทุกครั้งขอให้เข้าประทับตราผ่านแดนให้ถูกต้อง เพราะขณะนี้ประสบปัญหาว่า ประชาชนประทับตราออกจากประเทศไทย เพื่อเข้าไปประเทศมาเลเซีย แต่ขาออกกลับดินทางผ่านจุดผ่อนปรนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก โดยไม่มีการประทับตราออกจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ทำให้มีรายชื่อบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียแล้วไม่ประทับตราออกตกค้างเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้กระทบต่อเนื่องไปถึงการขอหนังสือผ่านแดนเล่มใหม่ ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะขอทำหนังสือผ่านแดนเล่มใหม่ทุกครั้งที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเคร่งครัด เพราะหากตรวจสอบการกระทำผิดดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินคดีามกฏหมาย และอาจเกิดปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียในอนาคต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ