ดึงสหกรณ์เพิ่มโควต้าทุเรียนคุณภาพถึงมือผู้บริโภคไทยมากขึ้น

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 มิ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 744 ครั้ง

ดึงสหกรณ์เพิ่มโควต้าทุเรียนคุณภาพถึงมือผู้บริโภคไทยมากขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้สหกรณ์การเกษตรเพิ่มปริมาณการรับซื้อผลไม้คุณภาพ แล้วกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้นในปีหน้า จากเดิมจัดสรรเป็นโควต้าเพื่อส่งออกและตลาดโมเดิร์นเทรดเกือบทั้งหมด โดยจะเริ่มจากทุเรียนเป็นชนิดแรก ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ว่านายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ามีนโยบายให้ในปีหน้าสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ จัดสรรผลไม้คุณภาพและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ มาตรฐาน GAP กระจายถึงผู้บริโภคทั่วประเทศเนื่องจากมีข้อเรียกร้องเข้ามามากว่า ผลไม้คุณภาพจะได้รับการคัดสรรส่งต่างประเทศและโมเดิร์นเทอดที่มีชื่อเสียงเกือบทั้งหมด โดยจะเริ่มที่ทุเรียนซึ่งถือเป็นราชาผลไม้ของคนไทยเป็นชนิดแรก

ทั้งนี้ ปกติมีเงินกู้พัฒนาสหกรณ์ใช้สำหรับรับซื้อผลไม้จากสมาชิกเป็นประจำทุกปี ส่วนปีนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อใช้รวบรวมผลไม้จากเกษตรกรเพิ่มขึ้น

“ในปีหน้าจะทำให้สหกรณ์การเกษตรมีศักยภาพในการรวบรวมผลไม้ได้มากขึ้น แล้วแบ่งสรรกระจายให้เข้าถึงตลาดต่าง ๆ ทั่วประเทศ คนไทยจะได้กินผลไม้คุณภาพเดียวกับที่ส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในประเทศจำนวนมาก”อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: