ต้นเดือน พ.ค. 2561 มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช คืบหน้า 38.268%

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2118 ครั้ง

ต้นเดือน พ.ค. 2561 มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช คืบหน้า 38.268%

ต้นเดือน พ.ค. 2561 กระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา พบความคืบหน้าแล้วร้อยละ 38.268 ซึ่งเร็วกว่าแผนร้อยละ 7.047 ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2561 ว่านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกรมทางหลวง ลงพื้นที่ ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา พโบครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 38.268 ซึ่งเร็วกว่าแผนร้อยละ 7.047

โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จะสามารถแบ่งเบาการจราจรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนถนนพหลโยธิน (ช่วงบางปะอิน - สระบุรี) และถนนมิตรภาพ (ช่วงสระบุรี - นครราชสีมา) ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ทางหลวงพิเศษสายนี้จะช่วยให้การสัญจรมีความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น และเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอิโดจีน แนวเส้นทางส่วนใหญ่ขนานกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ

โดยมีเส้นทางบางช่วงยกระดับเหนือถนนมิตรภาพ เริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 59,400 ล้านบาท แบ่งเส้นทางเป็น 2 ตอน ได้แก่ บางปะอิน - ปากช่อง และปากช่อง - นครราชสีมา ผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ มีมาตรฐานสูงกว่าถนนทั่วไป ซึ่งกรมทางหลวงจะกั้นเขตทาง ควบคุมทางเข้าออกอย่างสมบูรณ์แบบ บริเวณทางแยกและทางต่อเชื่อมเป็นทางแยกต่างระดับ สะพานข้าม และทางลอด โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจร ยานพาหนะสามารถใช้ความเร็วสูงได้ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีอาคารเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านแก่งคอย ด่านทับกวาง ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: