จับตา: จำนวนผู้ใช้รถเมล์และรถไฟฟ้าใน กทม. ปี 2552-2558

ทีมข่าว TCIJ : 8 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 4129 ครั้ง


ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.), รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT และ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ในกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2552-2558 ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จาก รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), 2560  ได้รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.), รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT และ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ในกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2552-2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ปี 2552 มีผู้ใช้ 315,183,985 ครั้ง ปี 2553 มีผู้ใช้ 308,175,956 ครั้ง ปี 2554 มีผู้ใช้  303,380,034 ครั้ง ปี 2555 มีผู้ใช้  282,754,160 ครั้ง ปี 2556 มีผู้ใช้  248,989,130 ครั้ง ปี 2557 มีผู้ใช้  229,023,066 ครั้ง และปี 2558 มีผู้ใช้  224,363,943 ครั้ง

จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ปี 2552 มีผู้ใช้ 140,967,000 ครั้ง ปี 2553 มีผู้ใช้ 143,141,000 ครั้ง ปี 2554 มีผู้ใช้ 167,097,353 ครั้ง ปี 2555 มีผู้ใช้ 201,085,000 ครั้ง ปี 2556 มีผู้ใช้ 214,962,000 ครั้ง ปี 2557 มีผู้ใช้ 229,302,191 ครั้ง และปี 2558 มีผู้ใช้ 241,114,462 ครั้ง

จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT (ปี 2552 ไม่มีข้อมูล) ปี 2553 มีผู้ใช้ 4,740,764 ครั้ง ปี 2554 มีผู้ใช้ 12,421,636 ครั้ง ปี 2555 มีผู้ใช้ 14,931,790 ครั้ง ปี 2556 มีผู้ใช้ 15,064,034 ครั้ง ปี 2557 มีผู้ใช้ 17,064,148 ครั้ง และปี 2558 มีผู้ใช้ 19,162,144 ครั้ง

จำนวนผู้ใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ปี 2552 มีผู้ใช้ มีผู้ใช้ 63,726,982 ครั้ง ปี 2553 มีผู้ใช้ 64,913,628 ครั้ง ปี 2554 มีผู้ใช้ 69,040,480 ครั้ง ปี 2555 มีผู้ใช้ 80,602,326 ครั้ง ปี 2556 มีผู้ใช้ 86,436,032 ครั้ง ปี 2557 มีผู้ใช้ 92,437,991 ครั้ง และปี 2558 มีผู้ใช้ 95,018,698 ครั้ง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: