จับตา: ไทยติดอันดับ 2 ประเทศผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศที่สำคัญของโลก

ทีมข่าว TCIJ : 6 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2770 ครั้ง


ในปี 2016 ไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน โดยมูลค่าส่งออกของไทยอยู่ที่ประมาณ 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 11.8% ของมูลค่าส่งออกทั้งโลก ที่มาภาพประกอบ: Wikimapia

เมื่อปี 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยข้อมูลว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในปี 2560 ตั้งเป้าขยายตัวอยู่ที่ 5-7% มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 180,000 ล้านบาท โดยสัดส่วนการทำตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 85-90% ขณะที่ตลาดภายในประเทศอยู่ที่ 10% ทั้งนี้ การส่งออกในปี 2561 ตั้งเป้าหมายเทียบเท่าปี 2560 โดยตลาดสำคัญอยู่ที่สหภาพยุโรป (EU) ตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศ CLMV [1]

ข้อมูลโดย World's Top Exports ที่เรียบเรียงมาจาก The World Factbook, Field Listing: Exports – Commodities, Central Intelligence Agency (ณ วันที่ 4/7/2017) ได้ระบุว่าในปี 2016 ยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศทั่วโลกมีถึง 41.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในผู้ผลิตในเอเชียถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยมูลค่า 24.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 58.5% ของยอดรวมการส่งออกทั้งโลก รองลงมาคือกลุ่มประเทศในยุโรป 25.5% และอเมริกาเหนือ 15.3%

โดยอันดับประเทศผู้ส่งออกรายสำคัญได้แก่ อันดับ 1.จีน มูลค่าการส่งออก 13.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 32% ของมูลค่าส่งออกทั้งโลก อันดับ 2.ไทย 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 11.8% อันดับ 3.เม็กซิโก 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 7.6% อันดับ 4.สหรัฐฯ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 6.6% อันดับ 5.สาธารณรัฐเช็ก 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 4.5%

 

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
[1] กลุ่มแอร์ขาดแรงงานฝีมือ กระทบส่งออก 1.8 แสนล้าน (ประชาชาติธุรกิจ, 28/8/2560)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ