จับตา 'พืชผัก-ผลไม้จีน' ทะลักเพิ่ม ขนผ่านชายแดนเชียงราย-ตลาดไท

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1683 ครั้ง

จับตา 'พืชผัก-ผลไม้จีน' ทะลักเพิ่ม ขนผ่านชายแดนเชียงราย-ตลาดไท

จับตาการนำเข้าพืชผัก-ผลไม้จีนผ่านชายแดนเชียงรายเข้าตลาดไทเพิ่ม หลังการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือกวนเหล่ยขยายตัว ที่มาภาพประกอบ: เพจผักผลไม้นำเข้าประเทศจีน

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ว่า น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดน กล่าวว่า แนวโน้มการนำเข้าพืชผักหรือสินค้าสดจากจีนผ่านชายแดนเชียงรายเข้าไทยคงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนตอนใต้มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งขนพืชผักหรือผลไม้จากจีนลงมาด้วย และจะมากขึ้นกว่านี้หากตลาดล้านเมือง สี่แยกแม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย แล้วเสร็จ เพราะเป็นตลาดกระจายสินค้าทางการเกษตร-อาหารทะเลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนด้วย

พืชผักจากจีนที่นำเข้าไทยด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในขณะนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งส่งเข้าตลาดไทเป็นหลัก จากนั้นจึงกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงย้อนกลับขึ้นมาจำหน่ายที่ภาคเหนือด้วย แต่หากมีตลาดล้านเมืองก็จะช่วยย่นระยะเวลาและจูงใจให้มีการนำเข้ามากระจายมากขึ้นอีกแน่

ปัจจัยที่จะทำให้พืชผักและผลไม้จากจีนนำเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นอีกคือ การขนส่งทางเรือแม่น้ำโขง เพราะจีนกำหนดให้ท่าเรือกวนเหล่ยเป็นช่องทางนำเข้า-ส่งออกพืชผักผลไม้และสินค้าแช่แข็งของจีนตอนใต้ผ่านตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้เพิ่มระบบอำนวยความสะดวกด้านนี้แล้ว ดังนั้นถ้าเรือน้ำโขงสามารถขนส่งสินค้าไปจีนตอนใต้ได้มาก ก็จะขนพืชผักและผลไม้จีนลงมามากขึ้นเพื่อไม่ให้เสียเที่ยว

ทั้งนี้ การนำเข้าพืชผักจากจีนในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกห้องเย็นผ่านเส้นทาง R3a จีน-ลาว-อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยในปี 2560 มีการนำเข้าผักสดน้ำหนัก 16,494.39 ตัน มูลค่า 317.18 ล้านบาท, ดอกไม้และไม้ประดับ น้ำหนัก 284.4 ตัน มูลค่า 23,15 ล้านบาท และปี 2561 จนถึงเดือนมิถุยายนนำเข้าผักสดน้ำหนักรวม 15,162.9 ตัน มูลค่า 201,685.69 ล้านบาท, ผลไม้สดน้ำหนัก 3,552.85 ตัน มูลค่า 92.22 ล้านบาท, ดอกไม้และไม้ประดับน้ำหนัก 413.18 ตัน มูลค่า 34.92 ล้านบาท

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: