เผยร่างแผน PDP ฉบับใหม่ พร้อมเสนอ กพช.เดือน ก.ย. 2561 เปิดทางเอกชนผลิตไฟฟ้าขายอย่างเสรีมากขึ้น

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 5288 ครั้ง

เผยร่างแผน PDP ฉบับใหม่ พร้อมเสนอ กพช.เดือน ก.ย. 2561 เปิดทางเอกชนผลิตไฟฟ้าขายอย่างเสรีมากขึ้น

เผยร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (PDP) ฉบับใหม่ เสร็จพร้อมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่คาดว่าจะมีการประชุมภายในเดือน ก.ย.2561 นี้ โดยประเด็นที่น่าสนใจคือการเพิ่มบทบาทเอกชนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจำหน่ายอย่างเสรีมากขึ้น ในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เตรียมแก้ไขกฎหมายรองรับ

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 ว่านายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (PDP) ฉบับใหม่ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.),คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงาน 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

โดยการประชุมครั้งนี้ได้สรุปร่างแผน PDP ฉบับใหม่ เสร็จเรียบร้อยซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะไปจัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานภายในเดือน ก.ย. 2561 นี้ ก่อนที่จะมีการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและนำแผนไปใช้

ทั้งนี้สาระสำคัญของ PDP ฉบับใหม่ ซึ่งจะใช้ระหว่างปี 2561-2580 จะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจคือการเปิดให้เอกชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายระหว่างกันอย่างเสรีมากขึ้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงก็เตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่มีต้นทุนต่ำได้ แทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียวเหมือนเช่นในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกลงในอนาคต

ด้านนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่าภายใต้แผน PDP ฉบับใหม่ ในส่วนของ กฟผ. จะเน้นในเรื่องความมั่นคงระบบไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าที่จะต้องไม่สูงขึ้น โดยยอมรับว่าการเข้ามามากขึ้นของพลังงานทดแทน นั้นจะมีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าหลักที่จะต้องมีการปรับระบบต่างๆ ให้รองรับ อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ยังจะต้องมีสัดส่วนของโรงไฟฟ้าหลักที่เหมาะสม และคำนึงถึงการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงทั้งก๊าซฯ น้ำมัน ถ่านหิน ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเรื่องของอนาคต โดยการบรรจุไว้ในปลายแผน PDP ในปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: