ศาลยกฟ้องกรณีมาสด้าเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 84 ล้าน

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 6700 ครั้ง

ศาลยกฟ้องกรณีมาสด้าเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 84 ล้าน

ศาลยกฟ้อง กรณีบริษัท 'มาสด้า' เรียกค่าเสียหายจากลูกค้ากว่า 84 ล้านบาท ผู้เสียหายย้ำทุกคนควรรักษาสิทธิของตัวเองให้ถึงที่สุด ที่มาภาพประกอบ: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เว็บไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ว่าจากกรณีที่ เมื่อต้นปี 2561 บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนกว่า 84 ล้านบาท จากผู้ใช้รถมาสด้า 2 เครื่องยนต์ดีเซล ที่พบปัญหาเรื่องการใช้งานและออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัท โดยทางบริษัทให้เหตุผลในการฟ้องว่าผู้เสียหายใช้สิทธิเกินส่วนที่ผู้บริโภคควรใช้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รวมทั้งทำให้ยอดจำหน่ายของบริษัทลดลงนั้น

ล่าสุด (30 พ.ย. 2561) ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์ ผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์มาสด้า 2 และผู้ถูกบริษัทมาสด้าฟ้อง เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าของคดี

นายภัทรกร กล่าวว่าเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากทางบริษัทในครั้งนั้น เป็นการปกป้องสิทธิตามสิทธิผู้บริโภคโดยสุจริต เพราะรถยนต์มีความบกพร่องจริง และผู้เสียหายได้สอบถามไปยังผู้ผลิตแต่ไม่ได้รับคำตอบ จึงมีสิทธิเรียกร้องทวงถาม ไม่ถือเป็นการใช้สิทธิส่วนเกินตามที่บริษัทอ้าง ทั้งนี้ศาลได้มีคำสั่งให้ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชดใช้ค่าทนายให้กับผู้เสียหายเป็นเงิน 30,000 บาท

นายภัทรกรกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากฝากถึงผู้บริโภคทุกคนให้ตระหนักถึงสิทธิที่ตัวเองมี ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คือผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อ และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็ต้องได้รับการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหาย

“เมื่อเราซื้อสินค้ามาแล้วชำรุด บกพร่อง หรือมีปัญหาเราสามารถสอบถาม และเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ขายได้ตลอด เพราะเรามีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา อย่ากลัวและยอมให้ผู้ประกอบการเขาฟ้องปิดปาก เราต้องรักษาสิทธิของให้ถึงที่สุด เพราะสุดท้ายคำพิพากษาจะชี้ให้เห็นเองว่าเราทำตามสิทธิที่มีและพึงได้รับ” นายภัทรกรกล่าว

 

มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ระบุว่า ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้

(1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

(2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

(3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

(3 ทวิ) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

(4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคประกาศพร้อมช่วยเหลือผู้บริโภคถูก บ.มาสด้า ฟ้อง
โผล่อีก!! โดนมาสด้าฟ้อง 84 ล้านบาท!!

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: