จับตา: เหตุการณ์สำคัญปี 2535-2558 ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนคิงส์โรมัน

ทีมข่าว TCIJ : 4 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 2545 ครั้ง


ในงานวิจัย  'ผลกระทบจากสถานการณ์การพนันตามแนวชายแดน: กรณีคิงส์โรมันคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ สปป.ลาว (2558)' โดย ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เสนอต่อศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญในลุ่มน้ำโขงตอนบน ระหว่างปี 2535-2558 ที่สัมพันธ์กับคาสิโนคิงส์โรมันโดยตรงและโดยอ้อม

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: