คนไทยรู้ยัง: ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตชุดนักเรียนปี 2558-2560

ทีมข่าว TCIJ : 4 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2429 ครั้ง

หลังมีข่าวสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยขอขึ้นราคาชุดนักเรียน 10-15 บาทต่อชุด เมื่อปลายเดือน เม.ย. 2561 TCIJ ชวนดูข้อมูลย้อนหลังปี 2558-2560 พบอุตสาหกรรมผลิตชุดนักเรียนมีรายได้รวมและกำไรสุทธิลดลง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่มาภาพ: Sucharat Engchuan 

ปลายเดือน เม.ย. 2561 ที่ผ่านมาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเริ่มได้รับผลกระทบจากต้นทุนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยเฉพาะผู้ผลิตและจำหน่ายชุดนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 3 ต่อ คือ ต้นทุนค่าจ้างพนักงานตัดเย็บ, จากผ้าผืนที่ปรับขึ้น และค่าขนส่ง โดยเบื้องต้นคาดว่าราคาชุดนักเรียนน่าจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 หรือ เฉลี่ยตัวละ 10-15 บาทต่อชุด ซึ่งชุดนักเรียนเป็นสินค้าควบคุมจึงต้องทำเรื่องไปยังกรมการค้าภายในให้พิจารณาก่อน

TCIJ สืบค้นข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ณ 20/4/2561) พบว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา (หมวดธุรกิจ 14111) ในปี 2558, 2559 และ 2560 มีจำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน จำนวน 128 ราย 108 ราย และ 19 ราย ตามลำดับ มีรายได้รวม 13,847.14 ล้านบาท 3,681.97 ล้านบาท และ 170.52 ล้านบาท ตามลำกับ และกำไรขาดทุนสุทธิรวม 620.90 ล้านบาท 232.27 ล้านบาท และ -0.60 ล้านบาท ตามลำดับ ในด้านขนาดของธุรกิจ จากจำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน ในปี 2558, 2559 และ 2560 พบว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 123 ราย 107 ราย และ 19 ราย ตามลำดับ ธุรกิจขนาดกลาง 3 ราย 1 ราย และ 0 ราย ตามลำดับ และขนาดใหญ่ 2 ราย 0 ราย และ 0 ราย ตามลำดับ

ด้านนิติบุคคลที่มีรายได้รวมมากที่สุดเมื่อพิจารณาในปี 2558-2559 พบว่าบริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด [อ่านเพิ่มเติม 'เจาะ“บ.เสรีชัยฯ”เบอร์หนึ่งคู่ค้า“อาวุธ"กองทัพ ทำธุรกิจ 16 ปี โกย 5.6 พันล.' (โดยสำนักข่าวอิศรา, 22/12/2556)] มีรายได้รวมสูงสุดที่ 681,244,350.03 บาท และ 635,508,129.18 บาท ตามลำดับ ส่วนบริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด ผู้ผลิตชุดนักเรียนที่คนไทยรู้จักกันดีอยู่ในอันดับที่ 8 โดยมีรายได้รวม 115,367,143.87 บาท และ 113,233,080.66 บาท ตามลำดับ

อนึ่ง ตามโครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (TSIC NSO Revised Version 2009) ได้อธิบายหมวดธุรกิจ 14111 : การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา ได้แก่: - การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและวิชาชีพ - เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยงที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและทางอาชีพ - ชุดเครื่องแบบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชุดทำงาน - เสื้อคลุมที่ใช้ในทางการแพทย์ - การผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ยกเว้น: - รับออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแบบ เฉพาะลูกค้ารายบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14120 - การผลิตชุดทนไฟและชุดนิรภัย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32903

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: