ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1853 ครั้ง

ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว

นายกลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว โดยหนังสือดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) รายงานเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ว่าหลังจากยื้อมาได้ 2 เดือนเต็มๆ นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวของ 700 องค์กรเพื่อสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรงเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว โดยหนังสือดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 แต่เพิ่งมีการเปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

ในคำสั่งแต่งตั้งซึ่งมอบหมายให้รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการทั้งหมดรวม 21 คน โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ ฝ่ายการเมืองและข้าราชการรวม 11 คน, ฝ่ายที่คัดค้านการยกเลิกการใช้สารพิษรวม 5 คน ได้แก่นายนิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นายสุกรรจ์ สังวรรณะ นางสาวอัญชุลีรักษ์ อำนวยพร นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ และนายอนันต์ ดาโลดม, นักวิชาการอิสระ 4 คน ได้แก่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศ.พรพิมล กองทิพย์ รศ.จุฑามาศ สัตยวิวิฒน์ รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และตัวแทนจากองค์กรภาคประชาชน 700 องค์กร 1 คน ได้แก่ นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์

โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบของสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิด เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เร่งรัดดำเนินการและให้มีการรายงานผลต่อสำนักนายกรัฐมนตรีภายใน 60 วัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: