สื่อเผยประชาชนร้องเรียนให้เลิกทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2212 ครั้ง

สื่อเผยประชาชนร้องเรียนให้เลิกทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

สื่อ 'เดลินิวส์' รายงานว่ามีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาเลนจักรยานรอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 12 เส้นทาง ระยะทาง 8 กิโลเมตร อาทิ ในถนนมหาไชย ถนนพระอาทิตย์  ถนนรอบสนามหลวงซึ่งปัจจุบันไม่มีประชาชนที่ปั่นจักรยายนต์เข้าไปใช้งานแล้ว ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นว่าควรจะคืนผิวการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ที่มาภาพประกอบ: ประชาชาติธุรกิจ

เว็บไซต์เดลินิวส์ รายงานเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ว่ามีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาเลนจักรยานรอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 12 เส้นทาง ระยะทาง 8 กิโลเมตร อาทิ ในถนนมหาไชย ถนนพระอาทิตย์ ถนนรอบสนามหลวงซึ่งปัจจุบันไม่มีประชาชนที่ปั่นจักรยายนต์เข้าไปใช้งานแล้ว ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นว่าควรจะคืนผิวการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพราะช่องทางจักรยานทําให้เสียผิวการจราจรและปัจจุบันพบว่ากลับมีรถจักรยานยนต์เข้าไปวิ่งเป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึงต้องการให้ กทม.พิจารณายกเล็กเส้นทางจักรยานให้ทุกคนได้ใช้ถนนร่วมกัน

รายงานข่าวจากกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) แจ้งว่าในกรณีเส้นทางจักรยานที่กรุงเทพมหานครจัดทําขึ้นมาเพื่อ อํานวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ใช้จักรยานนั้น บช.น.ได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เสนอมาเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้รถชนิดอื่น ๆ เข้าไปวิ่งในเส้นทางพร้อมทั้งไม่ให้มีการจอดทับเส้นทางจักรยาน ซึ่งปัจจุบันยังมีข้อบังคับเส้นทางจักรยานอยู่ โดยหากจะพิจารณายกเลิกหรือไม่นั้นจะต้องรอให้ กทม.เสนอเข้ามาก่อน อย่างไรก็ตาม บช.น.เห็นว่าหากได้ช่องทางจักรยานกลับมาเป็นผิวการจราจรก็จะช่วยบรรเทาการจราจรในถนนพื้นที่ชั้นในได้เพราะปัจจุบันการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนในย่านดังกล่าวก็มีปัญหาการจราจรติดขัดอีกทั้งยังมีการจอดรถกีดขวางผิวการจราจร โดยในส่วนของการฝ่าฝืนจอดรถบนผิวการจราจรนั้น บช.น.จะกําชับให้ สน.พื้นที่ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน

ทั้งนี้ 12 เส้นทางที่มีทางจักรยานคือ 1.ถนนมหาไชย 2.ถนนกัลยาณไมตรี 3.ถนนท้ายวัง 4.ถนนมหาราช 5.ถนนหน้าพระลาน 6.ถนนหน้าพระธาตุ 7.ถนนราชินี 8.ถนนพระสุเมรุ 9.ถนนบวรนิเวศ 10.ถนนสนามไชย 11.ถนนตะนาวและ 12.ถนนพระอาทิตย์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: