ปรับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำจาก 10 ปี เป็น 20 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 1099 ครั้ง

ปรับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำจาก 10 ปี เป็น 20 ปี

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำจาก 10 ปีเป็น 20 ปี พร้อมจัดทำแผนเร่งด่วน รายปีเริ่มตั้งแต่ปี 2561 วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่มาภาพประกอบ: publicdomainpictures.net/velka (CC0)

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมาว่าพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก หลังมีคำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบ กนช. เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.แทน โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 4 ชุดเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ประกอบด้วย วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ วางยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำจาก 10 ปี เป็น 20 ปี และกลั่นกรองวิเคราะห์ ประเมินผลการทำงาน

โดยงบประมาณในปี 2561 ที่มีการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ประชุมให้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและเพิ่มการระบายน้ำ โดยปรับการใช้งบประมาณให้ชัดเจนในการซ่อมบำรุง ขยายแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่วนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องจัดทำแผน 20 ปี พร้อมจัดแผนเร่งด่วนรายปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป วงเงินงบประมาณ 1 พันล้านบาท ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาผลกระทบ การออกแบบ และจัดลำดับความสำคัญ โดยวันนี้มีการเสนอโครงการเบื้องต้น 44 โครงการ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาน้ำ จะเน้นเรื่องน้ำต้นทุนภาคการผลิตทางด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าน้ำภาคการเกษตรมีความล่าช้าถึงร้อยละ 30 จากเป้าหมาย ส่วนการป้องกันน้ำท่วมได้มี Master plan โดยให้ทุกหน่วยงานทำการบูรณาการอย่างเป็นระบบพร้อมปรับแผนการขุดลอกแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำยมควบคู่กับการปลูกพืชเพื่อพัฒนาป่า

สำหรับงบประมาณในปี 2562 ในการบูรณาการน้ำจำนวน 130,000 ล้านบาท จะมีการปรับปรุงใหม่ตามความต้องการของพื้นที่หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรได้พิจารณาแล้วให้ดำเนินการทันทีในทุกภูมิภาค ส่วนปัญหาน้ำประปาจะต้องให้แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยมีการติดตามและประเมินผลให้เห็นผลสำเร็จได้โดยเร็ว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: