จับตา: การเข้าถึงเซรุ่มต้านพิษงูของคนไทยปี 2556-2560

ทีมข่าว TCIJ : 3 มิ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2042 ครั้ง


จากเอกสาร 'การจัดการแก้ไขปัญหายาจำเป็นขาดแคลน กลุ่มกำพร้า-ยาต้านพิษ' โดย ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ระบุถึงผลการเข้าถึงยาเซรุ่มแก้พิษงูของผู้ป่วย ในปีงบประมาณ 2556-2560 (ข้อมูลปี 2560 ณ วันที่ 30 มี.ค.) ไว้ดังตารางต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: