ตลท.จี้ 'เนชั่น มัลติมีเดีย' ส่งงบปี 2560 ก่อนเข้าข่ายถูกเพิกถอน

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1321 ครั้ง

ตลท.จี้ 'เนชั่น มัลติมีเดีย' ส่งงบปี 2560 ก่อนเข้าข่ายถูกเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์แจ้งว่าขอให้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เร่งส่งงบการเงินปี 2560 ภายในวันที่ 27 ส.ค. 2561 ก่อนจะถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

เว็บไซต์ Money Channel รายงานเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ว่าตลาดหลักทรัพย์แจ้งว่าขอให้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เร่งส่งงบการเงินปี 2560 ภายในวันที่ 27 ส.ค. 2561 ก่อนจะถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ตลท.ระบุว่า ตาม NMG ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินปี 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด หรือภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าเมื่อบริษัทจดทะเบียนใดนำส่งงบการเงินงวดใดงวดหนึ่งล่าช้าเป็นเวลานานติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศว่าบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ NMG เร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าว และหากบริษัทยังไม่สามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 27 ส.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ