คนไทยรู้ยัง: ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ที่เก่ากว่า 4 ปี สามารถซื้อใหม่ได้ 2 เครื่อง

กองบรรณาธิการ TCIJ: 2 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1277 ครั้ง

การสำรวจองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 2,156 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ใช้งานส่วนบุคคล (PC) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 4 ปีนั้น สูงถึง 2,736 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 89,000 บาท) ต่อเครื่อง ซึ่งถือเป็นเงินมากพอที่จะซื้อเครื่องพีซีใหม่มาใช้งานแทนได้ไม่ต่ำกว่า 2 เครื่อง ที่มาภาพประกอบ: Kristina D.C. Hoeppner (CC BY-SA 2.0)

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และอินเทล (Intel) ได้เปิดตัวงานวิจัยใหม่จาก Techaisle ผู้นำด้านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ทั่วโลก โดยงานวิจัยชื่อ Make the Shift นี้ เผยแพร่เมื่อเดือน ส.ค. 2018 ได้ทำการสำรวจองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 2,156 ราย จาก 5 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) พบว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ใช้งานส่วนบุคคล (PC) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 4 ปีนั้น สูงถึง 2,736 เหรียญสหรัฐ (ราว 89,000 บาท) ต่อเครื่อง ซึ่งถือเป็นเงินที่มากพอ จะซื้อเครื่องพีซีใหม่มาใช้งานแทนได้ไม่ต่ำกว่า 2 เครื่อง

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าเครื่อง PC ที่มีอายุมากกว่า 4 ปีมีแนวโน้มที่ต้องเข้ารับการซ่อมแซมมากกว่า PC ใหม่ถึง 2.7 เท่า ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนนั้น มีกว่า 85% ที่ใช้งาน PC ที่มีอายุมากกว่า 4 ปี ขณะที่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 60% จึงสะท้อนถึงความแพร่หลายของการใช้ PC รุ่นเก่าในธุรกิจทั่วภูมิภาคนี้

รายงานวิจัยล่าสุดนี้ระบุว่าในปีที่ผ่านมา มีธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถึงกว่า 67% ที่อาจประสบปัญหาด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และการโจรกรรมข้อมูล โดยมีเพียง 15% เท่านั้นที่รายงานเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ

ที่มา: Media Out Reach

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: