ระดับน้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย ลดต่ำสุดในรอบ 10 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1721 ครั้ง

ระดับน้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย ลดต่ำสุดในรอบ 10 ปี

สถานการณ์ระดับน้ำโขงที่ อ.ปากชม จ.เลย แห้งแล้งมากสุดในรอบ 10 ปี ทำให้เรือขนส่งสินค้า ไทยกับ สปป.ลาว ที่บ้านคกไผ่ สัญจรไปมาลำบาก เกษตรกรที่อยู่เรียบชายฝั่งแม่น้ำโขงที่เคยใช้แม่น้ำโขงทำการเกษตรได้รับผลกระทบมาก ตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำโขงที่ประเทศจีนและเขื่อนที่ไชยะบุรี การขึ้นลงของน้ำโขงเป็นไปไม่ตามธรรมชาติ ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 ว่าที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระดับแม่น้ำโขงได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นหาดทราย เกาะแก่ง โขดหิน โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงจำนวนมาก ทอดยาวกว่า 3 กม. ตั้งแต่ท่าเรือขนส่งสินค้าไทย ลาว บ้านคกไผ่ ถึง ตัวอำเภอปากชม ส่งผลกระทบการขนส่งสินค้า และการเกษตรตามริมฝั่งน้ำโขง ระดับแม่น้ำโขง ที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นหาดทราย เกาะแก่ง โขดหิน โผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจน ทอดยาวไปตามลำน้ำโขงระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ตั้งแต่ท่าเรือขนส่งสินค้าไทย ลาว บ้านคกไผ่ ถึงตัวอำเภอปากชม ซึ่งระดับน้ำที่ลดต่ำลงดังกล่าวกระทบการขนส่งสินค้าและการเกษตรตามริมฝั่งน้ำโขง

ชาวบ้านอำเภอปากชม กล่าวว่า แม่น้ำโขงที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับแห้งขอดลงอย่างน่าประหลาดใจ แม้ยังไม่ถึงฤดูแล้งก็ตาม สถานการณ์ระดับน้ำโขงที่อำเภอปากชม ต้องเรียกได้ว่าแล้งเร็วกว่าปกติ และแห้งมากสุดในรอบ 10 ปี ทำให้เรือขนส่งสินค้า ไทยกับ สปป.ลาว ที่บ้านคกไผ่ สัญจรไปมาลำบาก เกษตรกรที่อยู่เรียบชายฝั่งแม่น้ำโขงที่เคยใช้แม่น้ำโขงทำการเกษตร จึงได้รับผลกระทบมาก ตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำโขงที่ประเทศจีน และอีกเขื่อนที่ไชยะบุรี การขึ้นลงของน้ำโขงเป็นไปไม่ตามธรรมชาติ วันดีคืนดีก็แห้งขอด หรือจู่ๆ น้ำก็ท้วมจนเกือบล้นตลิ่ง เมื่อก่อนชาวบ้านจะรู้ว่าช่วงไหน เดือนไหนที่น้ำจะแห้ง ชาวบ้านจะลงไปปลูกผักตามชายหาดแต่ปัจจุบันทำไม่ได้เพราะไม่ทราบวันนี้แห้งแต่พรุ่งนี้น้ำนอง ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นบ้าง ในช่วงนี้น้ำโขงได้แห้งมากว่า 1 อาทิตย์ ที่เห็นหาดทราย และเกาะแก่ง โขดหิน ทอดยาวตลอดฝั่งน้ำโขงไทยลาว จะเห็นภาพฉากหลังมีทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวได้เช่าเรือของชาวบ้านออกท่องเที่ยวตามเกาะแก่ง โขดหิน ตามกลางลำแม่น้ำโขง และชาวบ้านที่ออกไปหาปลาได้จำนวนมากตามเกาะแก่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลา ได้สร้างรายได้ให้ชาวบ้านหลังน้ำโขงได้แห้งขอดลง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: