เร่งสร้างทางหลวงรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 มิ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1450 ครั้ง

เร่งสร้างทางหลวงรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

ทางหลวงชนบทเร่งก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 19.803 กิโลเมตร สนับสนุนการขนส่งสินค้า พืชผลการเกษตร ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ว่านายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่าหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดแม่น้ำโขงและมีเขตแดนเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อีกทั้งในเขตเมืองชุมชนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานระบบการจราจรขนส่งในเขตอำเภอสระใครและอำเภอเมือง การเดินทางจังหวัดใกล้เคียง และจากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ภายในตัวเมืองหนองคายให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดหนองคายให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งเป็นแนวสายทางที่เชื่อมการเดินทางจากอำเภอสระใครกับอำเภอเมือง มีความยาว 19.803 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินถมคันทาง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 95.100 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 3 ปี (2561-2563) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จปี 2563

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: