สรุปไม่ปฏิรูป 'กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มฯ'

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1277 ครั้ง

สรุปไม่ปฏิรูป 'กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มฯ'

เว็บไซต์สุราไทยระบุคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีหนังสือตอบข้อร้องเรียนประเด็นปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่กลุ่มสมาคมการค้าของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุราได้ยื่นข้อเสนอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ว่าจะไม่มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ ที่มาภาพ: surathai.wordpress.com

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 เว็บไซต์สุราไทย เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 17 เม.ย. 2561 ตอบข้อร้องเรียนประเด็นปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่กลุ่มสมาคมการค้าของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุรา ได้ยื่นข้อเสนอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวไปเมื่อเดือน พ.ย. 2560 (อ่านเพิ่มเติม)

สรุปใจความได้ว่ากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาด การจำกัดเวลาจำหน่าย การกำหนดวันห้ามจำหน่ายในวันสำคัญทางศาสนา การจ่ายเงินรางวัลนำจับให้กับเจ้าหน้าที่ การควบคุมฉลาก และผลกระทบต่อวิชาชีพต่างๆ นั้น

ท่านหาข้อมูลทางวิชาการมากมาย มายืนยันว่ากฎหมายเหล่านี้บัญญัติไว้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งแล้ว ไม่มีถ้อยคำใดแม้แต่คำเดียวในหนังสือตอบฉบับนี้ที่บ่งบอกว่าจะมีการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. และประกาศต่าง ๆ แต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติมอย่างละเอียด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ