จับตา: รายชื่อ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้กับ อปท. (ณ ต.ค. 2559)

ทีมข่าว TCIJ : 10 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 7286 ครั้ง


ในรายงานผลการศึกษา เรื่อง การโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะ กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุว่าข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2559 พบสถานบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นดูแลเองมีเพียง 51 แห่งจาก 23 จังหวัด ทั้งนี้ทั้งประเทศมีสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมกันถึง 9,787 แห่ง

เมื่อพิจารณาในด้านรูปแบบของสถานบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นดูแล พบว่าเป็น รพ.สต. 44 แห่ง สถานีอนามัย 5 แห่ง และสุขศาลา 2 แห่ง และเมื่อพิจารณาในด้านของขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนสถานบริการสาธารณสุขมาเป็น เทศบาลตำบล 17 แห่ง อบต. 16 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเมือง 1 แห่ง (เมืองพัทยา)

โดยรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เดือน ต.ค. 2559 มีดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: