จับตา: จำนวนเกษตรกรเข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ณ มิ.ย. 2560

ทีมข่าว TCIJ : 23 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 4508 ครั้ง


ข้อมูลจากกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูลตัดยอดวันที่ 29 มิ.ย. 2560) ระบุว่ามีจำนวนเกษตรกรทั่วประเทศรวม 110,745 ราย ที่เข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว 69,685 ราย, พืชไร่ 13,596 ราย, ผลไม้ 10,196 ราย, ไม้ยืนต้น 6,806 ราย, ผัก/สมุนไพร 3,458 ราย, ปศุสัตว์ 3,138 ราย, ประมง 2,399 ราย, ไม้ดอกไม้ประดับ 651 ราย, แมลงเศรษฐกิจ 597 ราย และหม่อนไหม 219 ราย

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: nguyenkhacqui (CC0 Public Domain)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: