จับตา: จำนวนนักศึกษาอาเซียนที่ศึกษาในประเทศไทย

ทีมข่าว TCIJ : 14 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2860 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศอาเซียนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่ามีจำนวน 5,888 คน โดยสามลำดับแรก มีนักศึกษาชาวพม่ามากที่สุด จำนวน 1,610 คน ตามด้วยนักศึกษาลาว 1,372 และนักศึกษาเวียดนาม 1,083 คน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Wikimedia Commons

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: