เผยยอดลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษพุ่ง 8.5 พันล้านแล้ว

กองบรรณาธิการ TCIJ 31 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1626 ครั้ง

เผยยอดลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษพุ่ง 8.5 พันล้านแล้ว

สศช. ระบุยอดลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะเริ่มต้นรวมแล้วกว่า 40 โครงการวงเงินกว่า 8,500 ล้านบาท เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ลงทุนมากที่สุด 22 โครงการ 3,500 ล้านบาท ที่มาภาพประกอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. บอกว่า ขณะนี้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติ เริ่มเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะเริ่มต้นรวมแล้วกว่า 40 โครงการคิดเป็นวงเงินลงทุนรวมกว่า 8,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่สนใจเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มากที่สุดถึง 22 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 3,500 ล้านบาท มีทั้งเอกชนไทย ไต้หวัน และจีน ลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง การก่อสร้าง การผลิตพลาสติก อาหารสัตว์ และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร และในเดือน มิถุนายนนี้ สศช.จะเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เห็นชอบการเปิดประมูลให้เช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ประมาณ 1,000 ไร่ ให้เอกชนเช่าไปพัฒนาเป็น นิคมอุตสาหกรรม คาดว่าจะใช้เงิน ลงทุนพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: