ลงนามสัญญา EPWA ขายไฟฟ้าจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซีย

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1228 ครั้ง

ลงนามสัญญา EPWA ขายไฟฟ้าจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซีย

กฟผ.ลงนามสัญญา Energy Purchase and Wheeling Agreement (EPWA) สำหรับโครงการ LaoPDR, Thailand and Malaysia–Power Interconnection Project (LTM–PIP) ขายไฟฟ้าจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศสมาชิกอาเซียนตามแผนของ ASEAN Power Grid ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 ที่กรุงมนิลา นายกรศิษฏ์ภัค โชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ลงนามสัญญา Energy Purchase and Wheeling Agreement (EPWA) สำหรับโครงการ LaoPDR, Thailandand Malaysia–Power InterconnectionProject(LTM–PIP)ร่วมกับ Mr. Boun Oume Syvanpheng กรรมการผู้จัดการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) และ Datuk SeriIr Azman Mohd ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Tenaga Nasional Berhad (TNB) ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Minister on energy Meeting and its Associated Meetings:AMEM) ครั้งที่ 35

การดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการ LTM–PIP อยู่ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยและมาเลเซีย (LTM–PIPMOU) ระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของ สปป.ลาวไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 21ก.ย. 2559 ในคราวประชุม AMEM ครั้งที่ 34 โดยมีเป้าหมายให้มีการขายไฟฟ้าจาก สปป.ลาวไปยังมาเลเซียผ่านระบบส่งของไทยในปริมาณไม่เกิน100เมกะวัตต์

โครงการ LTM–PIP เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 4 ประเทศได้แก่ สปป.ลาว ไทย มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศสมาชิกอาเซียนตามแผนของ ASEAN Power Grid (APG) โดยในระยะที่1(ปี 2561–2562) จะเป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาวไปยังมาเลเซียโดยผ่านระบบส่งของไทย (3ประเทศ) จากนั้น ในระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2563เป็นต้นไปจะเป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาวไปยังประเทศสิงคโปร์โดยผ่านระบบส่งของไทยและมาเลเซีย (4ประเทศ)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: