ขับรถปลอดภัยคือเงื่อนไขการจ้างงาน โดย พัชณีย์ คำหนัก

พัชณีย์ คำหนัก นักกิจกรรมแรงงาน 30 มี.ค. 2560


ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: